Milicja przed urzędem, wizyta w areszcie

Warszawa

fot. areszt śledczy na Białołęce
fot. areszt śledczy na Białołęce
fot. areszt śledczy na Białołęce
fot. areszt śledczy na Białołęce
fot. areszt śledczy na Białołęce
fot. areszt śledczy na Białołęce

Koksowniki i wozy milicyjne staną przed urzędem, w środku zobaczymy wystawę pamiątek, można też będzie zwiedzić areszt śledczy, w którym internowany był m.in. obecny prezydent Bronisław Komorowski. Białołęka zaprasza na wycieczkę w czasie z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Happening będzie trwał przez cały czas pracy urzędu - od 8.00 do 16.00. Przed białołęckim ratuszem staną koksowniki i wozy sprzed lat: SKOT - wóz opancerzony 8-kołowy i Star 266. Wchodzący do budynku będą legitymowani przez funkcjonariuszy. W środku zobaczą wystawę pamiątek po internowanych na Białołęce.

Ratusz Białołęki, Modlińska 197, 8.00-16.00

Areszt śledczy także otworzy swe podwoje dla zwiedzających w godz. 13.00-18.00 (konieczny dowód osobisty). Po raz pierwszy będzie można zobaczyć Izbę Pamięci Internowanych i poświęconą im tablicę.

Bronisław Komorowski na Białołęce

W tym areszcie od 1981 roku było internowanych 670 osób.

Od początku internowani uważali się za więźniów politycznych i nie stosowali się do narzuconego im regulaminu więziennego, zastąpionego następnie regulaminem internowania. Tworzyli swoje życie obozowe, niezależne od administracji więziennej. Stopień więziennego reżimu był płynny, zależał od wydarzeń zewnętrznych i malał w miarę zbliżania się do końca stanu wojennego.

Przejawem niezależności były działania protestacyjne, intelektualne, sportowe i kulturalne. Protestowano przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, represjom wobec społeczeństwa a także przeciwko warunkom panującym w obozie. W ośrodku odosobnienia dla działaczy Solidarności przebywali m.in. Bronisław Komorowski, Henryk Wujec, Jacek Kuroń, Jan Rulewski, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Seweryn Jaworski, Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda.

Areszt śledczy, ul. Ciupagi 1, 13.00-18.00

Białołęckie obchody 30-lecia wprowadzenia stanu wojennego patronatem objął prezydent Bronisław Komorowski.

ZOBACZ TEŻ RAPORT TVN24.PL: STAN WOJENNY - 30. ROCZNICA

mz