Mieszkańcy oceniają stolicę: najlepiej komunikację, najsłabiej służbę zdrowia

Warszawa

I. Gmyrek / urząd miastaNowy Świat

Mieszkańcy stolicy najlepiej oceniają komunikację miejską oraz edukację; najsłabiej lokalną służbę zdrowia - wynika z badania: "Jakość życia mieszkańców warszawskich dzielnic". Generalnie mieszkańcy są zadowoleni z życia i usług - mówią przedstawiciele ratusza.

- Pytaliśmy o podstawowe usługi świadczone w dzielnicach i miejscach zamieszkania warszawiaków. Interesowały nas oceny m.in. jakości infrastruktury, funkcjonowania komunikacji miejskiej, poczucia bezpieczeństwa, aktywność społeczna mieszkańców oraz ich przywiązanie do miejsca, w którym w żyją - wyjaśniła w środę podczas prezentacji wyników badania naczelnik Wydziału Badań i Analiz w stołecznym magistracie Inga Domagała.

W sumie zrealizowano 7200 wywiadów; po 400 w każdej z 18 dzielnic. Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej w warszawskim ratuszu Jarosław Jóźwiak podkreślił, że to pierwsze badania dotyczące warszawskich dzielnic zrealizowane na taką skalę.

"Generalnie zadowoleni"

- Wyniki generalnie są bardzo dobre, odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających poszczególne aspekty życia w dzielnicach waha się od pięćdziesięciu kilku do ok. 70 proc., więc generalnie mieszkańcy Warszawy są zadowoleni z życia i są zadowoleni z usług - powiedział Jóźwiak.

Badanie pokazuje, że w większości warszawskich dzielnic najlepiej ocenianą usługą publiczną jest komunikacja miejska. Pod tym względem najkorzystniej wypada Żoliborz; najsłabszą ocenę dostała Białołęka. Mieszkańcy pozytywnie oceniają też jakość publicznych szkół podstawowych i gimnazjów - najlepszą opinię mają te na Mokotowie, z kolei najgorsze zdanie o lokalnych usługach edukacyjnych mają mieszkańcy Białołęki.

Do najsłabiej ocenianych usług w większości dzielnic Warszawy należą: służba zdrowia oraz działanie strażników miejskich. Najbardziej krytyczni, zarówno w ocenie funkcjonowania publicznych lecznic, jak i straży miejskiej są mieszkańcy Białołęki. Najlepszą opinię o służbie zdrowia mają mieszkańcy Wesołej. Głównym problem zgłaszanym w badaniu przez ankietowanych są trudności w dostępie do świadczeń.

Najmniej bezpiecznie na Pragi Północ oraz Bielanach

Z badania wynika, że blisko 2/3 mieszkańców Warszawy czuje się bezpiecznie na terenie swej dzielnicy oraz w pobliżu miejsca zamieszkania. Respondenci pytani o konkretne zagrożenia w ich okolicy najczęściej wskazywali osoby pijane w miejscach publicznych (blisko połowa ankietowanych) oraz niebezpiecznie jeżdżących kierowców (39 proc.). Najmniej bezpiecznie czują się mieszkańcy Pragi Północ oraz Bielan; najlepiej pod tym względem oceniają sytuację mokotowianie.

Więcej niż ośmiu na 10 mieszkańców stolicy przyznało, że są zadowoleni z życia w Warszawie. Na podobnym poziomie oceniano życie w dzielnicy (83 proc. zadowolonych) oraz okolicę miejsca zamieszkania (80 proc. zadowolonych). Badanie ujawniło natomiast niską aktywność społeczną warszawiaków, co dotyczy wszystkich dzielnic. Najczęstszą formą zaangażowania jest uczestnictwo w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, jednak aktywność taką zadeklarowało jedynie ok. 20 proc. badanych.

- W tych badaniach nie wyszła żadna dziedzina, która wymagałaby natychmiastowej zdecydowanej reakcji. (...) Wskazania są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w niektórych dzielnicach, gdzie ono jest dużo gorzej oceniane niż średnia ogólnomiejska. No i służba zdrowia, tylko że w tej dziedzinie nie zawsze mamy narzędzia żeby coś zmienić, bo większość usług w tej kategorii leży po stronie NFZ, a nie miasta - tłumaczył Jóźwiak.

Dyrektor CKS wyjaśnił, że wyniki badania będą narzędziem, które ma pomóc przy tworzeniu zarówno realizowanych przez ratusz wieloletnich prognoz finansowych i inwestycyjnych, jak i strategii rozwoju poszczególnych dzielnic. - Dla każdej dzielnicy została opracowana analiza szczegółowa tych zagadnień dotyczących jakości życia mieszkańców, które w pierwszej kolejności powinny być poprawiane. Będziemy wspólnie z burmistrzami, ale także z kierownikami jednostek ogólnomiejskich, pracowali nad tym, aby przygotować programy poprawy jakości usług publicznych- zapewnił.

Badali od października

W sierpniu ratusz zamierza zorganizować konferencję z udziałem socjologów i ekspertów innych dziedzin. Będzie poświęcona wynikom badania, a jej celem ma być wypracowanie sposobów jak najlepszego wykorzystania zebranych danych.

Badanie "Jakość życia mieszkańców warszawskich dzielnic" na zlecenie ratusza wykonało konsorcjum Realizacja Sp. z o.o. oraz Millward Brown S.A. na losowej reprezentatywnej próbie mieszkańców. Indywidualne ankiety w mieszkaniach respondentów trwały od października do grudnia 2013 r.

Ze szczegółowo opracowanymi wynikami sondażu można zapoznać się na stronie internetowej http://www.um.warszawa.pl/jakosc-zycia-2014/

Dotychczas podobne badania miasto zrealizowało dwukrotnie - w latach 2011 i 2013. Były to jednak badania pilotażowe, prowadzone na dużo mniejszą skalę.

PAP/kś/ran