Mieszkańcy Nieporętu głosowali w referendum

Warszawa

Radek345 / Wikimmedia (CC BY-SA 3.0)Urząd gminy w Nieporęcie

W niedzielę w Nieporęcie odbyło się referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się, czy chcą być częścią metropolii warszawskiej. By referendum było ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja.

Lokale obwodowe komisji do spraw referendum otwarte były od godz. 7 do 21.

Mieszkańcy w referendum odpowiedzieli na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt?".

Cisza referendalna

By referendum było ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja, co oznacza, że musi wziąć w nim udział ok. 3,4 tys. upoważnionych mieszkańców.

Do zakończenia głosowania obowiązywała cisza wyborcza. Zabronione było m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który przewidywał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi protestowali politycy opozycji.

PiS wycofało projekt

Pod koniec kwietnia poseł PiS Jacek Sasin poinformował o wycofaniu projektu dotyczącego metropolii warszawskiej. Zdaniem Sasina, w sprawie metropolii powinna dalej trwać dyskusja, a dobrą drogą byłby w przyszłości projekt rządowy.

PAP/kw/b