Mickiewicz, Prus i Żeromski na maturze z polskiego

Warszawa

archiwum TVNPoczątek matur

Punktualnie o godz. 9 ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół zasiadło nad arkuszami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań mieli dokładnie 170 minut. Trzy godziny później większość wychodziła zadowolona.

Maturzyści mieli porównać stronnictwa na balu u Senatora z III Części "Dziadów" Adama Mickiewicza lub dokonać analizy porównawczej dwóch literackich bohaterek: Izabeli Łęckiej z "Lalki" Bolesława Prusa i Joanny Podborskiej z "Ludzi Bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Oprócz wypracowania maturzyści musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi umiejętość czytania ze zrozumieniem. Odpowiadali na pytania dotyczące artykułu z "Tygodnika Powszechnego" i na temat Wikipedii.

Matematyka i języki

W kolejnych dniach maturzyści będą musieli przystąpić obowiązkowo do egzaminów pisemnych z matematyki i z wybranego języka obcego nowożytnego oraz ustnych: z polskiego i języka obcego. Chętni będą mogli przystąpić także do dodatkowych egzaminów pisemnych - maksymalnie do sześciu z wybranych przedmiotów. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki na jesieni.CZYTAJ WIĘCEJ NA TVN24.PL PAP\tvn24.pl\mac\mtom