Miasto: sprzedana działka w Parku Skaryszewskim jest w rejestrze zabytków

Warszawa

Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.plTeren w Parku Skaryszewskim

Sprzedana działka w Parku Skaryszewskim jest wpisana do rejestru zabytków, oznacza to, że bez zgody konserwatora na tym terenie nie jest możliwa budowa w celach mieszkaniowych czy biurowych - oświadczył zarząd spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, który sprzedał tę działkę.

Należąca do miasta Spółka MPRI przekazała w piątek oświadczenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej kawałkiem Parku Skaryszewskiego - leżącej przy alei Zielenieckiej, po drugiej stronie Stadionu Narodowego i nieopodal Teatru Powszechnego.

Tylko zieleń, sport i rekreacja

W oświadczeniu zaznaczono, że sprzedaż prawa do użytkowania spornej nieruchomości przy Zielenieckiej 6/8 została przeprowadzona w sposób jawny, a ogłoszenia o sprzedaży ukazywały się od stycznia 2014 r. do stycznia 2017 r. i zamieszczano je między innymi w prasie ogólnopolskiej.

"Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej z udziałem sportu i rekreacji, na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy, co oznacza m.in. ochronę i utrzymanie funkcji oraz zachowanie min. 90 proc. powierzchni terenu biologicznie czynnego" - napisano w oświadczeniu.

"Miasto – niezależnie od zmiany użytkownika wieczystego nieruchomości - w dalszym ciągu zachowuje wpływ na funkcje, jakie mogą być realizowane na działce i podejmie wszelkie możliwe kroki mające na celu ochronę i zachowanie dotychczasowych funkcji nieruchomości. Wszelkie zmiany realizowane w obrębie tych działek, w tym prace budowlane, konserwatorskie, czy rewaloryzacyjne wymagają uzyskania decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków" - wyjaśnił zarząd spółki.

Nie chcieli apartamentowca

W środę Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zarzuciło należącej do miasta spółce MPRI sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Parku Skaryszewskim obawiając się, że prowadzi to do powstania w parku apartamentowca. Według stowarzyszenia działka została sprzedana w kwietniu.

Sprzedaży przez miejską spółkę działki w Parku Skaryszewskim jednogłośnie sprzeciwili się stołeczni radni. W stanowisku przyjętym w czwartek wezwali prezydent stolicy do "dołożenia wszelkich starań mających na celu odwrócenie skutków tej skandalicznej decyzji".

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w piątek, że przeanalizuje procedury podjęcia i realizacji decyzji dotyczących sprzedaży praw do nieruchomości przez MPRI lub jej poprzedników prawnych. Analiza nie przesądza o dalszych losach sprawy - podjęciu kontroli czy śledztwa.

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego jest położony w dzielnicy Praga Południe. Został wpisany do rejestru zabytków w 1973 r. Ma 58 hektarów powierzchni.

PAP/kz/mś