Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

"Miasto nie złamało prawa wybierając wykonawcę wiat"

Warszawa

Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.plMówi Tomasz Gamdzyk, przewodniczący komisji przetargowej

Władze Warszawy nie złamały prawa wybierając konsorcjum AMS/Stroer na wykonawcę 1580 wiat na przystankach miejskich autobusów i tramwajów - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Sprawa sięga 2010 r., kiedy to miasto ogłosiło, że szuka firmy, która wykonałaby i eksploatowała wiaty przystankowe. Jednym z warunków udzielenia koncesji było wykonanie wiat z ławką na całej jej długości, łącznie z miejscem, gdzie znajdują się gabloty reklamowe, z wyłączeniem jedynie gabloty informacyjnej z rozkładami jazdy itp. Zwycięzca miał wykonać wiaty na własny koszt, miał mu się on zwrócić z wynajmowania powierzchni reklamowych na wiatach.

Oferta AMS/Stroer sprzeczna z prawem?

Wnioski o zawarcie koncesji złożyło pięć firm, które następnie zostały zaproszone do negocjacji. Ostatecznie oferty złożyły dwa podmioty: konsorcjum dwóch firm - AMS i Stroer oraz konsorcjum firm CAM Polski Outdoor i CAM Media. W listopadzie 2012 r. miasto wybrało ofertę konsorcjum AMS/Strer. Zanim doszło do zawarcia umowy koncesji konsorcjum CAM złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze napisało, że miasto nie powinno było w ogóle dopuścić oferty AMS/Stroer, bo jest ona sprzeczna z prawem i nie odpowiada warunkom koncesji. Na poparcie swoich zarzutów CAM przedstawiło wizualizację wiaty przygotowaną przez AMS/Stroer. Wskazało, że wyraźnie widać na niej, że ławka nie jest na całej długości wiaty i nie obejmuje gablot reklamowych, a zatem jest krótsza niż przewidywały to warunki koncesji. CAM podkreśliło, że rysunki nie mogły być dowolnie uproszczone w porównaniu do zasadniczej treści oferty, a sama oferta nie może już być zmieniona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargęCAM twierdziło także, że konsorcjum AMS i Stroer jest kartelem, czyli zakazaną zmową, której celem było ograniczenie konkurencji, co z kolei narusza ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Wskazywało, że obie te firmy to potężni uczestnicy rynku nośników reklamowych - AMS ma ok. 45 proc. polskiego rynku, a Stroer 20 proc. W odpowiedzi na skargę CAM, miasto wyjaśniło, że wizualizacja miała charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym stopniu nie przesądzała o atrakcyjności oferty. Władze miasta podkreślały, że zwycięskie konsorcjum będzie musiało wykonać wiaty zgodnie z warunkami koncesji, a więc ławki będą na całej długości. Istotne jest oświadczenie, w którym każdy oferent musiał potwierdzić, że wykona wiaty zgodnie z warunkami - podkreśliło miasto. Miasto uważało też, że nie ma obowiązku badania konsorcjów przy udzielaniu koncesji. Nie leży to w jego kompetencjach, tylko prezesa UOKiK - twierdziło. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę CAM (sygn. VI SA/ Wa2670/12). Zgodził się z miastem, że wizualizacja była tylko poglądowa i jej rozbieżność z wytycznymi nie może być traktowana jako wadliwość całej oferty. Sąd podkreślił, że wizualizacja nie była też głównym kryterium wyboru ofert, ani przedmiotem szczegółowej analizy na tym etapie. Dopiero po wyborze oferty musi powstać projekt seryjny, który musi być w pełni zgodny z wytycznymi - wyjaśnił sąd.

Miasto może nie podpisać umowyWSA nie odpowiedział, czy oferta konsorcjum była niedozwolonym porozumieniem. Wyjaśnił, że taka ocena należy do sądów powszechnych i prezesa UOKiK. Sąd dodał jednak, że ustawa o koncesjach nie ogranicza formy, w jakiej firmy mogą uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie koncesji. Po ogłoszeniu wyroku pełnomocnik reprezentująca miasto wyjaśniła w rozmowie z PAP, że w trakcie trwania postępowania przed WSA konsorcjum AMS/Stroer ponownie złożyło oświadczenie, że wykona wiaty zgodnie z warunkami koncesji, a dokładny projekt wiaty będzie wymagany dopiero w dalszym etapie zawierania umowy. Pełnomocnik podkreśliła, że miasto nie podpisało jeszcze umowy i nadal może jeszcze jej nie podpisać. Wyrok WSA jest nieprawomocny, a wiceprezes CAM Media Paweł Orłowski zapowiedział, że CAM złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PAP, band//ec