Metro, parkowanie, zmiany w centrum. Oto plany nowej wiceprezydent

Warszawa

archiwum TVN24Plany nowej wiceprezydent

O sobie mówi, że jest "strasznie twardą babką". W najbliższym czasie będzie musiała to udowodnić. Nowa wiceprezydent Warszawy dostała pod opiekę między innymi drogowców i ich inwestycje, biura odpowiedzialne za remonty czy sport.

Rozbudowa II linii metra to jedno z największych wyzwań stojących przed władzami miasta. Ale mieszkańcy chcieliby też wiedzieć, czy powiększy się strefa płatnego parkowania, czy będą mogli wjeżdżać samochodami do centrum, czy podziemna kolejka dojedzie na Białołękę i czy da się pogodzić maratony z potrzebami kierowców. O to zapytaliśmy nową wiceprezydent.

Czy planuje Pani zmiany na stanowiskach dyrektorskich w biurach, które pani podlegają? Jakie?

Zależy mi na tym, by przyspieszyć procedury uzgodnieniowe. Chcę przeorganizować Biuro Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym. Zderza się tam wiele niezwykle istotnych inwestycji, których zasięg ma duże oddziaływanie na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Rocznie biuro koordynuje ponad 600 inwestycji. Natomiast jeśli będę decydować o zmianach kadrowych, to - pozwoli Pan - w pierwszej kolejności dowiedzą się o tym bezpośrednio zainteresowani.Czy chciałaby Pani wyznaczyć kolejne strefy Tempo-30? Gdzie?

Będę obserwować, jakie efekty przyniesie wprowadzana obecnie strefa między Piękną, Al. Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską i Marszałkowską, i podejmować decyzje, czy i na jakie obszary rozszerzyć ten sposób organizacji ruchu. Przypomnę, że parę lat temu analizowaliśmy wprowadzenie strefy Tempo-30 na Muranowie i zamysł ten nie znalazł poparcia wśród mieszkańców. Stąd też będziemy obserwować wyznaczony obszar i na podstawie zebranych danych decydować o ewentualnym rozwoju programu. To bardzo ważny dla mnie projekt.

Czy strefa płatnego parkowania powinna być rozszerzona? O jakie rejony? Czy opłaty powinny wzrosnąć w SPPN?Do miasta wpływają wnioski o rozszerzenie SPPN na przykład o obszar Służewca na Mokotowie, Żoliborza, Woli czy Saskiej Kępy. Ale ostatnio wykonana analiza dla Saskiej Kępy wykazała, że rozszerzenie SPPN nie przyniesie wymiernych efektów dla mieszkańców, między innymi dlatego, że znacząco ograniczona zostanie liczba miejsc parkingowych.

Jeśli chodzi o poziom opłat, miasto stosuje maksymalne stawki dopuszczone ustawą o drogach publicznych i nie ma możliwości – jak zresztą wszystkie samorządy w Polsce – ich podniesienia.Przy okazji maratonów powstaje konflikt kierowcy-biegacze. Czy w Warszawie powinno być mniej maratonów? Więcej?

To bardzo złożony problem. Poleciłam już aby Biuro Sportu przygotowało informację na temat wszystkich biegów odbywających się w Warszawie, z podziałem na dzielnice i obszar ich oddziaływania. Biegi, w szczególności maratony, oddziałują na znaczne obszary miasta. Mamy pełną świadomość skutków tego oddziaływania i konfliktu pomiędzy podstawową funkcją drogi, a jej wykorzystywaniem na cele inne aniżeli drogowe.Jaki ma pani plan na przebudowę placu Małachowskiego? Czy może chce Pani wrócić do pomysłu przebudowy placu Trzech Krzyży? A może jeszcze innego?

Jestem zdecydowana doprowadzić w najbliższym czasie do realizacji przebudowy placu Małachowskiego. O przebudowie placu Trzech Krzyży myślę w kontekście porządkowania przestrzeni publicznych w całym obszarze wokół osi ulic Mazowieckiej, Szpitalnej, Brackiej, Mysiej. Trwa obecnie konkurs na zagospodarowanie tzw. placu Pięciu Rogów – czyli rejonu ulic Zgody, Szpitalnej, Brackiej – interesują mnie wyniki konkursu, które jak najszybciej będę wprowadzić w życie.

Rejon ulicy Mysiej ma nowe zagospodarowanie, które odpowiada standardom godnym tego miejsca, plac Trzech Krzyży wymaga kolejnej decyzji planistycznej, szczególnie istotnej z uwagi na plan lokalizacji w tym rejonie parkingu podziemnego. Jestem zdecydowana doprowadzić w perspektywie kilku najbliższych lat do przekształcenia tego obszaru.Czy będzie Pani dążyła do zamknięcia centrum dla aut? Może ograniczenia / spowolnienia ruchu w centrum? Czy będą pasy na rondzie Dmowskiego, a może planuje je Pani przebudować w skrzyżowanie?

Mam zamiar kontynuować działania na rzecz poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego, a także uprzywilejowania środków transportu publicznego na tym obszarze. Oczywiście takie podejście powoduje konieczność zredefiniowania roli samochodu osobowego w komunikacji do i z centrum Warszawy. Rola ta jest opisana we wspomnianym przeze mnie wcześniej projekcie Warszawskie polityki Mobilności. Realizacja pewnych elementów tej polityki już się zaczyna: w tym roku ZDM zbuduje przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie i ulicę Emilii Plater w rejonie dworca Warszawa Centralna. Trwa projektowanie przejść dla pieszych w poziomie jezdni na rondzie Czterdziestolatka, które zostaną zbudowane w 2017 roku, trwa analiza przekształcenia ronda Dmowskiego w nawiązaniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego połączona z koncepcją zagospodarowania korytarza ulicy Al. Jerozolimskich od E. Plater do Brackiej i ul. Marszałkowskiej od Królewskiej do Pięknej. Czy chce Pani doprowadzić do budowy mostu Krasińskiego (w jakiej formie), czy może zrezygnować z tego pomysłu?

Jako że w moim obszarze jest polityka transportowa miasta a u prezydenta Olszewskiego inwestycje drogowe, będę wspólnie z nim analizowała potencjalne zmiany w budżecie. Czy są jakieś remonty / przebudowy / budowy, które stawia Pani sobie za główne i najważniejsze cele? Jakie?

Najważniejsza jest oczywiście kontynuacja budowy II linii metra. Zależy mi na szybkiej kontynuacji inwestycji i będę zabiegała o przyznanie środków na dokończenie II linii na odcinku bemowskim, łącznie z realizacją stacji techniczno-postojowej Mory.

Chciałabym, żeby budowa była impulsem do zmiany jakościowej przestrzeni wokół stacji i realizacji elementów strategii zrównoważonego transportu - mam tu na myśli węzły przesiadkowe lub modernizacje całych ciągów ulic biegnących nad linią metra.

Z innych inwestycji, które będę nadzorowała, bardzo ważna jest kontynuacja budowy trasy tramwajowej na Tarchominie. Pilne jest znalezienie środków na kompleksową realizację układu drogowego ulicy Światowida i skrzyżowania z Modlińską.

Zależy mi na sprawnych działaniach spółki Tramwaje Warszawskie, która przygotowuje inwestycje tramwaju do Wilanowa i na Gocław z udziałem dofinansowania unijnego i ma na przyszły rok zaplanowane prace remontowe, między innymi w ulicy Młynarskiej, na ciągu Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego, czy w ulicy Grochowskiej.

Jestem zainteresowana uporządkowaniem polityki parkingowej, w szczególności w strefie parkowania płatnego i budową parkingów P+R.

Oczywiście oprócz dużych projektów mamy cały szereg zadań realizowanych przez ZDM w obszarach remontowych warszawskich ulic.

Moim zadaniem będzie też wspieranie działań inwestycyjnych prowadzonych przez pion wiceprezydenta Michała Olszewskiego, szczególnie ważna jest realizacja obwodnicy śródmiejskiej na Pradze, łącznie z połączeniem z węzłem Żaba. Do kiedy ma zostać rozbudowana cała II linia metra? Kiedy będą powstawały kolejne odcinki? Czy może jednak powinno się ją skierować na Białołękę?Harmonogram przewiduje zakończenie sześciu stacji, a więc po 3 na wschód i zachód, do końca 2019 r. W tym samym czasie przygotowywać będziemy dokumentację na pozostałe stacje tak, aby zakończyć budowę II linii metra w 2023 r.

Jeśli zmianę przebiegu drugiej linii i przełożenie końcowego odcinka na Białołękę, z wielu przyczyn jest to niemożliwe. Przede wszystkim taka zmiana nie jest uzasadniona względami funkcjonalnymi i przewozowymi, a w związku z tym nie ma możliwości uzyskania pozytywnych wskaźników ekonomicznych, co oznacza brak wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Ponadto stan zaawansowania przygotowań do inwestycji na odcinku wschodnio-północnym nie pozwala na zmiany tak daleko idące w projekcie bez bardzo poważnych skutków oddziałujących na czas inwestycji.Prezydent odwołała - oficjalnie - Jacka Wojciechowicza za niski poziom realizacji inwestycji. Jak ma pani zamiar to nadrobić / nadgonić.

Naszym celem jest zwiększenie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi, a to wiąże się również z pewnymi zmianami organizacyjnymi miasta.

TAK NOWA WICEPREZYDENT MÓWIŁA O SOBIE, GDY OGŁOSZONO JEJ KANDYDATURĘ:

Nowa wiceprezydent Warszawy
TVN24

Andrzej Rejnson