Metamorfoza Targówka Fabrycznego. Osiedle i biura zamiast przemysłu

Warszawa

Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe
Wizualizacja zwycięskiego projektu | mat. prasowe

Zaniedbany teren dawnych Zakładów Tłuszczowych na Targówku może zyskać zupełnie nowe oblicze. Ratusz rozstrzygnął właśnie konkurs na opracowanie koncepcji jego zagospodarowania.

Konkurs miał wskazać, jak rozwiązania urbanistyczne, funkcjonalne i użytkowe będą najlepsze dla obszaru poprzemysłowego ograniczonego ul. Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita oraz Naczelnikowską na Targówku.

Zwycięski duet

Pierwszą nagrodę zdobył projekt firm Dawos (odpowiadała za projekt Krakowskiego Przedmieścia - red.) oraz Brzozowski Grabowiecki Architekci.

- Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu. (...) Za właściwe uznane zostały przyjęte proporcje - z przewagą funkcji mieszkaniowych - oraz założenia uwzględniające dostosowaną do potrzeb infrastrukturę społeczną – napisano w uzasadnieniu werdyktu.

Zwycięski projekt zakłada wybudowanie osiedla dla ponad 15 tysięcy ludzi. Domy łączyć ma sieć prostopadłych ulic. Obok mieszkań mają powstać biura o łącznej powierzchni około 55 tys. mkw. Niewiele mniejsze mają być też tereny zielone – około 51 tys. mkw.

Zmienią studium i plan

Druga nagroda przypadła zespołowi pod kierownictwem Zuzanny Szpocińskiej. Centralnym elementem był plac miejski z osią widokową wyznaczoną przez komin fabryczny. W planie była też budowa placu "szklanego" przy zabytkowej hucie.

Trzecie miejsce zajął projekt pracowni Maciej Mycielskiego, zakładający m.in. wprowadzenie torów kolejowych do tunelu.

Jak zapowiada ratusz, nagrodzone koncepcje pozwolą na wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

jb/r