Najnowsze

Sześć milionów złotych na mazowieckie zabytki

Najnowsze

Autor:
dg/ran
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Bazylika katedralna w Płocku to jeden z najcenniejszych zabytków architektury na Mazowszu

Kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, wiekowe klasztory - między innymi te obiekty wymagają renowacji. Urząd marszałkowski planuje wydać w tym rok na ten cel sześć milionów złotych.

- W 2020 roku ponownie wspieramy rewitalizacje mazowieckich zabytków. Nasz region pełen jest cennych na skalę światową obiektów. Dla świątyń, kamienic czy pałaców to często ostatnia deska ratunku. Środki w wysokości 6 mln zł pozwolą tchnąć w nie nowe życie - podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Dla kogo dotacja?

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki w trwałym zarządzie i ma do niego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioski o dotację można składać do 27 lutego. Maksymalna kwota wsparcia, o jaką można się ubiegać, wynosi 200 tysięcy złotych.

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Wnioskujący mogą się ubiegać o pieniądze na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego.

Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

W ubiegłym roku poprawiono stan 83 zabytków

W ubiegłym roku na renowację zabytków urząd przeznaczył również sześć milionów złotych. W ramach tej kwoty przeprowadzono renowację i remonty w 83 mazowieckich zabytkach.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się między innymi: konserwacja klasycystyczna nagrobków przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NMP w Domanicach w powiecie siedleckim, rewitalizacja kamienicy Hoppenów w Radomiu, rewaloryzacja parku podworskiego w Stupsku w powiecie mławskim, a także prace remontowe podziemia zabytkowego dworu w Przystani w powiecie ostrołęckim.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy również o wpisaniu do rejestru zabytków plebanii przy kaplicy św. Barbary na Nowogrodzkiej w Warszawie: 

Plebania trafiła do rejestru zabytkówMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Źródło: tvnwarszawa.pl

Autor:dg/ran

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego