Mazowsze podaruje rodakom 628 milionów

Warszawa

fot. TVN Warszawa

W tym roku podatnicy z Mazowsza, przekażą innym województwom 628 mln zł w ramach tzw. "janosikowego". - Stanowi to 40 proc. tegorocznych dochodów podatkowych województwa. Niemal co druga złotówka z naszych podatków zasilająca budżet Mazowsza, trafia do innych regionów- informuje Urząd Marszałkowski.

– Niedopuszczalne jest działanie, w efekcie którego najbogatszy region staje się najbiedniejszym - powiedział podczas konferencji marszałek województwa Adam Struzik. - Mazowsze jest bardzo zróżnicowane. Mamy tu bogatą Warszawę i resztę regionu. Średnie dochody gmin w Polsce za 2009 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 2550 zł. Na Mazowszu blisko 150 gmin ma dochody niższe niż średnia krajowa– dodał.

Janosikowe za kredyt

Do tej pory Mazowsze przekazało na rzecz biedniejszych regionów blisko 5 mld zł. - Dla naszego regionu oznacza to nie tylko mniej wybudowanych dróg czy też nowoczesnych szpitali. Absurdalny jest fakt, że na zapłatę janosikowe samorząd województwa był zmuszony zaciągać kredyty – dodał wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Mazowsze jest jedynym spośród wszystkich 16 województw w kraju, które płaci "janosikowe". Oznacza to, że podatki z Mazowsza zasilają budżety wszystkich pozostałych regionów. Tylko w zeszłym roku Mazowsze przekazało na rzecz innych województw aż 940 mln zł czyli 63 proc. swoich dochodów podatkowych.

Krzywdzące przepisy

Podstawowym problemem według samorządowców Mazowsza jest system naliczania "janosikowego". Wysokość wpłaty jest ustalana na podstawie dochodów sprzed dwóch lat. Jeśli zatem po koniunkturze przychodzi kryzys i spadek dochodów, region zostaje dotknięty podwójnie.

ec/par