Mazowsze ma problem z azbestem. Trzeba usunąć 2 mln ton

Warszawa

M.Gontarczyk, mat. prasoweSzkodliwy azbest na Mazowszu

Na terenie Mazowsza znajduje się około 2 mln ton wyrobów zawierających azbest. W samej Warszawie zlokalizowanych jest 24 tys. ton takich produktów. Sejmik Mazowsza ostrzega, że azbest musi zostać usunięty i oferuje pomoc w tym zakresie.

– Mamy na Mazowszu duży problem z azbestem. Trzeba pamiętać o tym, że jest to produkt, który trzeba zlikwidować z naszych domów i z naszych budynków – przypomina wicemarszałek Janina Orzełowska.

Dawniej azbest był jednym z chętniej stosowanych surowców. Odporny na wysokie temperatury i działanie środków chemicznych. "Niestety, obecnie z uwagi na jego rakotwórcze właściwości, stał się materiałem niepożądanym, który trzeba jak najszybciej wyeliminować" – czytamy w oświadczeniu na stronie sejmiku.

W Warszawie 24 tys. ton

Z szacunków sejmiku Mazowsza wynika, że na terenie województwa znajduje się około 2 mln ton wyrobów, które zawierają azbest. – Jesteśmy jednym z dwóch regionów o największym nagromadzeniu wyrobów wyprodukowanych na bazie tego surowca – czytamy na stronie.

Wśród miast powiatowych najwięcej wyrobów azbestowych jest zlokalizowanych w Warszawie, gdzie do unieszkodliwienia wciąż pozostaje ponad 24 tys. ton. Na drugim miejscu plasuje się Płock (ponad 5 tys. ton).

Wspólna sprawa władz i mieszkańców

Obowiązek usunięcia azbestu to wspólna sprawa właścicieli obiektów na których znajduje się szkodliwa substancja oraz władz samorządowych. Prywatne osoby nie mogą pozbywać się azbestu na własną rękę. Najpierw potrzebna jest dokładna inwentaryzacja i ocena stanu bezpieczeństwa, przygotowywana przez fachowców.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dba o to, aby znalazły się na środki na bezpieczne usunięcie azbestu. Na ten rok zarezerwowanych jest w sumie 5,5 mln zł. Do 30 września można ubiegać się o wsparcie finansowe – informuje wicemarszałek Orzełowska.

Kto może uzyskać wsparcie?

Wsparcie oferowane przez władze województwa może być udzielone w formie dotacji lub pożyczki. Jak czytamy na stronie sejmiku, o pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 85 proc. kosztów (w przypadku dotacji) lub 100 proc. (w przypadku pożyczki).

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkowanie wyrobów azbestowych jest możliwe do 2032 roku. Po tym terminie szkodliwa substancja będzie musiała bezwzględnie zniknąć z naszych gmin.

kw/sk