Lokale mają monitorować hałas. Jest kodeks dobrych praktyk

Warszawa

straż miejskaKodeks dobrych praktyk

Prowadzący klubokawiarnie mają monitorować poziom hałasu i zwracać gościom uwagę, że okoliczni mieszkańcy mają prawo do wypoczynku. Powinni też bliżej współpracować ze strażą miejską i policją. To główne wytyczne kodeksu dobrych praktyk, wypracowanego wspólnie przez przedsiębiorców i urzędników.

Dokument opublikowany w piątek przez ratusz jest formą wytycznych, które powinni stosować prowadzący bary, piwiarnie, restauracje, ogródki sezonowe i klubokawiarnie - bez względu na to, kto jest właścicielem działki lub lokalu, w których funkcjonują.

Efekt rozmów urzędników i przedsiębiorców

Kodeks dobrych praktyk klubokawiarni jest efektem prowadzonych od września 2012 r. z inicjatywy władz miasta rozmów z właścicielami lokali i mieszkańcami.

Jak powiedziała PAP Agnieszka Kłąb z biura prasowego ratusza, w połowie maja rozpocznie się kampania edukacyjna, której celem będzie zapoznanie z kodeksem właścicieli lokali i mieszkańców. - Kodeks jest punktem wyjścia do rozmów o tym, jak lokale i mieszkańcy mają wspólnie funkcjonować w przestrzeni miejskiej - dodała.

W kodeksie zapisano m.in., że przedsiębiorcy będą zwracać gościom lokali uwagę, np. za pomocą plakatów informacyjnych i poprzez pracowników ochrony, że sąsiadują z mieszkańcami, którzy mają prawo do wypoczynku. W przypadkach, gdy goście lokali będą zachowywać się w sposób zagrażający porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców, przedsiębiorcy mają współpracować z policją i strażą miejską.

Kontakty z dzielnicowymi

Ochrona lokali ma natychmiast reagować na zachowania zagrażające bezpieczeństwu gości i okolicznych mieszkańców, a w sytuacjach zakłócania porządku publicznego zawiadamiać o tym policję lub straż miejską.

Kodeks przewiduje też, że właściciele lokali będą utrzymywać kontakt z dzielnicowymi i omawiać z nimi problemy zgłaszane przez mieszkańców. Gościom ma być zwracana uwaga, by alkohol pili w miejscu sprzedaży i nie wynosili go w przestrzeń publiczną.

Lokale mają też monitorować poziom emitowanego przez nie hałasu, a w przypadkach, gdy będzie on przekraczał dopuszczalne prawem normy - podjąć działania w celu jego zmniejszenia. Jeśli przedsiębiorca będzie planował wydarzenia kulturalne, które miałyby wykroczyć poza teren lokalu i jego otoczenie, będzie informował o tym mieszkańców z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Konflikty rozwiązywane drogą dyskusji

W kodeksie zapisano też, że konflikty zaistniałe na linii społeczność lokalna – przedsiębiorcy, będą - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - rozwiązywane w drodze dyskusji obu stron z udziałem przedstawicieli władz miasta.

Miasto ma też ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie działalności. M.in. w październiku każdego roku miejskie jednostki będą przedstawiać harmonogram ogłaszania planowanych przetargów i konkursów na dzierżawę terenu pod gastronomiczną działalność klubokawiarni na następny rok.

Szykują stronę internetową

Powstać ma też strona internetowa, na której będą zamieszczane ogłoszenia o konkursach na wynajem miejskich lokali użytkowych. Przed ich publikacją miasto będzie ustalać ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową czy wyrazi zgodę na udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w danym lokalu.

Komunikat klubokawiarni skierowany do ich gości

Kodeks dobrych praktyk dotyczący funkcjonowania klubokawiarni

Tak Grzegorz Lewandowski opisywał problem w 2012 roku:

PAP/b

Grzegorz Lewandowski
Tomasz Zieliński /tvnwarszawa.pl