Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Likwidacja gimnazjów: wojewoda chwali się konsultacjami, ratusz planuje

Warszawa

MENReforma edukacji

209 spotkań z 1833 rodzicami, 5680 nauczycielami lub dyrektorami szkół oraz z 450 samorządowcami. Wojewoda mazowiecki podsumowuje konsultacje poprzedzające reformę edukacji. Stolica już kreśli nową siatkę szkół – 49 gimnazjów stanie się nowymi podstawówkami.

Zapowiadana reforma edukacji zbliża się wielkimi krokami i wciąż budzi kontrowersje. Obawy mają rodzice, protestują nauczyciele, a samorządowcy pracują nad nową siecią szkół.

Jak informuje wojewoda mazowiecki, od września do grudnia 2016 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach na terenie całego województwa mazowieckiego.

- 75 z nich odbyło się z 1833 rodzicami, 115 z 5680 nauczycielami lub dyrektorami szkół oraz 19 z 450 przedstawicielami samorządów. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania zmian w systemie oświaty – wylicza mazowiecki urząd wojewódzki i zapowiada, że do końca marca br. jest planowanych co najmniej 57 kolejnych spotkań.

Sprawne wdrożenie reformy

- Kładziemy bardzo duży nacisk na spotkania informacyjno-konsultacyjne, gdyż zależy nam na sprawnym wdrożeniu reformy - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Warszawa pracuje nad nową siecią placówek edukacyjnych, która będzie obejmowała 249 szkół podstawowych (208 dla dzieci i młodzieży, trzy dla dorosłych i 38 szkół specjalnych).

- Zgodnie z uchwałami intencyjnymi dzielnic 49 gimnazjów zostanie przekształconych w nowe szkoły podstawowe, siedem gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły ponadpodstawowe, 67 gimnazjów zostanie wyłącznych do szkół podstawowych, a 30 gimnazjów zostanie włączonych do szkół ponadpodstawowych. 110 ogólnodostępnych szkół podstawowych będzie miało zmieniony obwód – poinformowała Katarzyn Pienkowska ze stołecznego ratusza.

Rada Warszawy pochyli się nad stosownymi uchwałami 9 lutego. Zapowiadaliśmy to już na tyvnwarszawa.pl. Dwa dni przed sesją - 7 lutego - komisja edukacji przeprowadzi ich pierwsze czytanie.

200-stronnicowe dokumenty

- Po tym, jak na sesji Rada Warszawy przyjmie projekty uchwał, zostaną one przesłane do Kuratorium. Kurator będzie miał 21 dni, żeby się z nimi zapoznać i zaopiniować, potem wrócą znowu do radnych - powiedziała Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny.

Na podjęcie ostatecznych uchwał rada będzie miała czas do 31 marca. - W sprawie ustalenia sieci szkół są dwie uchwały - jedna dotycząca szkół podstawowych i gimnazjów, druga dotyczy sieci liceów i szkól specjalnych. To dwa obszerne ok. 200-stronicowe dokumenty - zaznaczyła Żuber-Zielicz.

Zgodnie z założeniami reformy, w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja mają być wygaszane. Do końca marca samorządy muszą przyjąć uchwały o nowej sieci szkół.

"Wygaszanie" gimnazjów

Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe "wygaszanie" gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

skw/PAP/mś