Przygotuj się na:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości wiążą się z ogromnymi utrudnieniami. Bieg Niepodległości przetnie miasto na pół, a wzdłuż trasy marszu narodowców już od samego rana ustawione będą betonowe zapory.

Lepsze powietrze, mniej wycinek. Warszawiacy o ochronie środowiska

Warszawa

tvnwarszawa / UM WarszawaSkończyły się konsultacje ws. Programu Ochrony Środowiska

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na kotły gazowe czy ochrona korytarzy wymiany powietrza - to propozycje z "Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku". W środę podsumowano konsultacje społeczne programu.

Dokument ma być podstawą, jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną środowiska w mieście. Wyznaczy on cele, jakie w tym obszarze powinna osiągnąć stolica oraz kierunki działania, które będą realizowane do 2023 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, program pod koniec roku trafi pod obrady Rady Warszawy.

Wiceprezydent Michał Olszewski na środowym spotkaniu z dziennikarzami poinformował, że przygotowanie takiego dokumentu jest obowiązkowe dla każdego szczebla władz samorządowych. - My postanowiliśmy, że zadbamy maksymalnie, żeby nasz program najlepiej uwzględniał postulaty mieszkańców i organizacji pozarządowych - podkreślił wiceprezydent.

Prawie 400 uwag

Konsultacje trwały miesiąc, a więc – co podkreślał Olszewski - dłużej niż przewidują przepisy. Dodatkowo, częścią prac nad dokumentem był cykl debat, w których mieszkańcom przedstawiano zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w Warszawie. Ich uczestnicy mieli wtedy okazję zadawania pytań i zgłaszania postulatów.

Olszewski poinformował, że w konsultacjach zgłoszono prawie 400 uwag. 241 zostało uwzględnionych w całości lub w części, 60 nie zostało uwzględnionych, 94 nie dotyczyło zakresu tematycznego POŚ.

Wśród najczęściej poruszanych tematów znajdowały się: monitoring jakości powietrza, zwiększenie liczby stacji pomiarowych, informowanie o jakości powietrza, dofinansowanie wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi i ochrona korytarzy wymiany powietrza. Warszawiacy zwracali też uwagę na egzekwowanie zakazów związanych ze spalaniem odpadów oraz ograniczenie wycinki drzew.

Olszewski wymienił, że uwzględniono np. postulat, by w mieście "przy okazji prac porządkowych realizowanych przez miejskie jednostki, nie były używane urządzenia spalinowe, które mogą powodować wzbijanie się pyłów". Chodzi o różnego rodzaju dmuchawy używane m.in. do uprzątania liści czy kurzu. - Będziemy wydawali zalecenia dla jednostek miejskich, by używały rozwiązań tradycyjnych, a nie spalinowych - zadeklarował.

Wiceprezydent zaznaczył też, że miasto zamierza w dalszym ciągu walczyć z zanieczyszczeniami powietrza i chce ochrony korytarzy wymiany powietrza na swoim terenie.

Dofinansują wymianę pieców

Poza tym zaproponowane mają być też rozwiązania w zakresie dofinansowania wymiany pieców węglowych na kotły gazowe, a także przyłączanie się budynków, wspólnot i spółdzielni do sieci ciepłowniczej. Olszewski zapowiedział, że to rozwiązanie być może będzie zaproponowane jeszcze przez przyjęciem samego POŚ, np. w listopadzie. Jak zaznaczył będzie się można starać o dofinansowanie rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy zł.

Władze Warszawy chcą wzmacniać system dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii. - W tym roku mieliśmy dwukrotnie wyższe zainteresowanie instalacją pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Warszawie niż w roku ubiegłym. Na tyle zwiększyliśmy dofinansowanie, że każdy, kto się zgłosił do miasta po dofinansowanie na OZE dofinansowanie otrzymał – stwierdził wiceprezydent.

"Przyroda jest największym skarbem miasta"

- Przyroda ożywiona miasta, tereny zielone, jest jednym z największych skarbów Warszawy. I ona powinna być za wszelką cenę chroniona - podsumował dr hab. Zbigniew Karaczun kierownik Katedry Ochrony Środowiska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który pomagał tworzyć POŚ.

Przyznał, że w dokumencie mowa m.in. o roli naturalnych obszarach, niedocenianych przez część mieszkańców stolicy. - Nie ma chyba drugiego miasta europejskiego tej wielkości, które by miało na swoim terenie dwa obszary Natury 2000, tyle rezerwatów i taką różnorodność przyrodniczą. To naprawdę jest wielkie bogactwo - powiedział.

CZYTAJ TAKŻE: Jak walczyć ze smogiem? Mieszkańcy podpowiadają urzędnikom:

Warszawiaków sposoby na smog
Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl

PAP/kw/mś