"Kwiecień przyniósł pogodę pożarową"

TVN Warszawa

sxc.huNajwyższe zagrożenie pożarowe w lasach

W ten weekend na przeważającym obszarze Polski wystąpi trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasów - ostrzega Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie. Instytut apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i wokół nich.

- W zdecydowanej większości wypadków pożary powstają w wyniku świadomej lub nieświadomej działalności człowieka - podkreśla w rozmowie z PAP Alicja Klimczyk z Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Ognisko minimum 100 metrów od lasu Instytut zaleca, by w odległości mniejszej niż 100 m od lasu nie palić ognisk, nie używać otwartego ognia, nie wypalać śmieci ani pozostałości roślinnych. Szczególnie uważać trzeba również, by nie zaprószyć ognia niedogaszonymi zapałkami lub niedopałkami papierosów. Pożar wywołać mogą także maszyny, które nie mają należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem, np. ciągniki. Niebezpieczeństwo łatwego powstania i błyskawicznego rozprzestrzeniania się pożaru jest spowodowane przede wszystkim wysoką temperaturą powietrza oraz niską wilgotnością ściółki leśnej.

Pogoda pożarowa

Koniec kwietnia przyniósł w lasach tzw. pogodę pożarową, podczas której gwałtownie wzrosła liczba pożarów. Od początku kwietnia zanotowano ich 1153. Codziennie mapę zagrożeń pożarowych lasów sprawdzić można na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa.

PAP/su/roody