Kuratorium uspokaja: Warszawa da sobie radę z reformą edukacji

TVN Warszawa

ShutterstockReforma edukacji w Warszawie

Nadzorujące szkoły na Mazowszu warszawskie kuratorium oświaty nie ma danych o możliwych zwolnieniach nauczycieli w związku z reformą edukacji. Twierdzi, że w Warszawie nauczycieli potrzebnych będzie więcej, zapowiada też kontynuowanie spotkań informacyjnych i konsultacji o zmianach wdrażanych w związku z reformą.

- Według nas, ta reforma nie powinna spowodować utraty stanowisk pracy. Wydaje nam się nawet, z ogólnych obliczeń w skali kraju, że będzie to około 5 tys. etatów więcej – powiedziała w piątek na konferencji prasowej w Płocku mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Zaznaczyła, że pytanie o zatrudnienie dotyczy przede wszystkim organów prowadzących szkoły.

Wzrost zatrudnienia o 4 proc.

Andrzej Sosnowski, drugi mazowiecki wicekurator oświaty, powiedział, że w związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów w przypadku Warszawy przewidywany jest wzrost zatrudnienia nauczycieli o 4 proc. - Jeśli chodzi o teren województwa mazowieckiego nie podejrzewamy, żeby doszło do spadku zatrudnienia wśród nauczycieli. Odwołując się do Warszawy, biuro edukacji przewiduje 4 proc. wzrost zatrudnienia – oświadczył Sosnowski. Jak dodał, "pozostałe delegatury informują, że nie mają danych, takich niepokojących danych, o możliwościach zwolnień nauczycieli". Poinformował, że wszystkie kuratoria na terenie kraju, podobnie, jak Kuratorium Oświaty w Warszawie, uruchomią specjalne banki ofert pracy ze zgłaszanymi przez dyrektorów placówek oświatowych i szkół z poszczególnych regionów informacjami o wolnych etatach - nauczyciele będą mogli zapoznać się z tymi ofertami, dokonać wyboru, złożyć aplikacje. Mazowiecka kurator oświaty zapowiedziała, że do końca marca planowanych jest na terenie województwa ok. 70 spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów, a także dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedstawicieli samorządów na temat zmian wynikających z reformy edukacji i jednocześnie ok. 50 dyżurów eksperckich w samym Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w jego delegaturach, a w razie potrzeby również w siedzibach samorządów. - Bardzo zależy nam na tym, by przekaz informacyjny dotyczył bardzo dużej rzeszy zainteresowanych osób – oświadczyła Michałowska.

Specjalny zespół

Podkreśliła, że w Kuratorium Oświaty w Warszawie powołała specjalny zespół ds. wdrażania reformy oświaty, którego zadaniem jest m.in. koordynowanie działań informacyjnych oraz zapewnienie wsparcia rodzicom uczniów, nauczycielom i dyrektorom oraz samorządom, np. poprzez konsultacje w okresie wdrażania zmian. Działa też adres mailowy: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz telefoniczna infolinia pod numerem +48 22 551 24 22, gdzie można kierować wszelkie pytania związane z wprowadzaną reformą edukacji. - Będziemy reagować też na indywidualne potrzeby, czyli jeśli jakaś szkoła, grupa rodziców, stwierdzi, że jest im potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe spotkanie, jakaś dodatkowa konsultacja, to jesteśmy otwarci. Jak do tej pory odbyliśmy już bardzo dużo już takich spotkań. Jesteśmy otwarci na kolejne – zadeklarowała Michałowska. Zwróciła przy tym uwagę, iż dotychczas na terenie woj. mazowieckiego pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach poprzedzających wdrażanie reformy edukacji, w których w sumie wzięło udział 7963 osoby – było to m.in. 75 spotkań dla 1833 rodziców, 115 spotkań z 5680 nauczycielami i dyrektorami szkół oraz 19 spotkań dla 450 przedstawicieli samorządów. Mazowiecka kurator oświaty przypomniała m.in., że do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał, które będą dostosowywały sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. - Z naszej strony mogę zapewnić, że nasi pracownicy bardzo rzetelnie będą przeglądali projekty uchwał. Zanim wydamy opinię, naprawdę wszystko dokładnie sprawdzimy – podkreśliła Michałowska. "Do reformy jesteśmy przygotowani. W województwie mazowieckim wszystko odbywa się według planu" – zapewniła.

Nowa sieć szkół

Reforma edukacji, polegająca m.in. na zmianie struktury szkół, zakłada, że od 1 września tego roku, zamiast istniejących obecnie typów placówek wprowadzone zostaną stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, a także dwustopniowe szkoły branżowe. W wyniku tych zmian zlikwidowane zostaną dotychczasowe 3-letnie gimnazja.

Reformy edukacji nie chcieli nauczyciele:

Nauczyciele idą przed sejm
TVN24

PAP/kz/mś