Konserwator zabytków dostał ekspertów do pomocy

Warszawa

tvnwarszawa.plRafał Nadolny, mazowiecki konserwator zabytków

Ośmiu specjalistów z dziedziny ochrony zabytków zostało w środę powołanych w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Akty powołania wręczyli mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Rafał Nadolny oraz wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Nowymi członkami Rady zostali: prof. dr hab. Andrzej Koss, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Piotr Molski, kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej prof. Ryszard Mazurowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Organ doradczyCzterech członków Rady zostało wybranych ponownie. Są to prof. Waldemar Baraniewski, prof. Lech Kłosiewicz, prof. Jakub Lewicki oraz dr Jerzy Szałygin.

Przewodniczącym Rady został prof. Waldemar Baraniewski. Jego zastępcą - prof. Jakub Lewicki. Mazowiecki konserwator Rafał Nadolny podkreślił, że Rada jest organem doradczym mazowieckiego konserwatora zabytków. - W sprawach trudnych związanych z ochroną zabytków może wspomagać merytorycznie działania konserwatora zabytków - powiedział. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podziękował nowym członkom: - To wsparcie ogromnie ważne, bo macie państwo i ogromną wiedzę, i ogromny autorytet w dziedzinie ochrony zabytków. Wzięcie części odpowiedzialności za ochronę zabytków w bardzo trudnym województwie, jakim jest województwo mazowieckie, to ogromna rzecz, którą państwo oferujecie naszemu regionowi - powiedział.

Szybsze wpisywanie do rejestru? Podkreślił, że w składzie Rady są osoby różnych specjalności, a zwłaszcza że silnie reprezentowana jest grupa specjalistów zajmująca się zabytkami wiejskiego Mazowsza. - Od państwa zależy, czy ten obszar wartości polskiej kultury, Mazowsza małych miejscowości, wiejskiego Mazowsza, gdzie dobra kultury (...) ulegają degradacji w sposób zupełnie niezauważony (...) będziemy umieli ochronić - mówił Kozłowski. Kozłowski zwrócił też uwagę, że urząd mazowieckiego konserwatora dysponuje skromnymi zasobami, ale - jego zdaniem - pozwalają one na znalezienie wielu rezerw. Dodał, że chciałby, aby zwiększyło się tempo wpisu zabytków do rejestru. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami działającym przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Warszawie. Członków Rady powołuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na okres czterech lat. Do głównych zadań Rady należy m.in. ocena stanu i potrzeb ochrony zabytków na terenie województwa oraz opiniowanie - projektów inwestycji i opracowań planistycznych w zakresie ochrony zabytków oraz metod i technologii konserwatorskich.

PAP/ran/par