Konserwator wybrała pomocników: Śpiewak, Budzyński, Sujecki

Warszawa

Facebook.com/Barbara-JezierskaBarbara Jezierska, Wojewódzka Konserwator Zabytków

Barbara Jezierska powołała Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków. Wśród członków znaleźli się m.in. architekt Marek Budzyński i aktywista Jan Śpiewak. Wśród priorytetów na najbliższe lata zespół wyznacza sobie ochronę Jazdowa, doliny Wisły czy drewnianych świdermajerów.

- Jesteście państwo tymi osobami, które mają zadbać o to, co jest najważniejsze. Co jest naszym elementem dziedzictwa, naszej historii, kultury I świadomości - zwrócił się do członków rady obecny na powołaniu wojewoda Zdzisław Sipiera.

Dodał, że zadaniem zespołu jest, by przedmiot ich działania "był na najwyższym możliwym poziomie". - Należy pokazać, że liczą się nie tylko dobra doczesne, duże nakłady finansowe i duże obietnice - mówił.

- Nie może być tak, że teraźniejszość i wszystkie aktualne interesy są ważniejsze niż to, co jest do uchronienia i do zatrzymania dla potomnych. Historia przypisana do narodu, społeczeństwa, państwa, jest najważniejsza - podkreślił.

Powołani na 4 lata

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków to zespół, który ma za zadanie opiniować projekty, wspierać i doradzać Mazowieckiemu Konserwatorowi Zabytków, którym od lutego jest Barbara Jezierska. Członkowie rady to architekci, historycy sztuki, społecznicy, prawnik oraz ekspertka ds. kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Zostali powołani na okres 4 lat i będą pełnić swoje funkcje społecznie.

Przewodniczącym rady został prof. Jakub Lewicki. W jej skład weszli prof. Marek Budzyński, prof. Juliusz Chrościcki, prof. Jeremi Królikowski, Paweł Jaskanis, Monika Krawczyk, Janusz Sujecki, Jan Śpiewak i mec. Krzysztof Wąsowski.

Do zadań rady należy m.in.: ocena stanu i potrzeb ochrony zabytków na terenie woj. mazowieckiego, opiniowanie projektów inwestycji oraz opracowań planistycznych w zakresie ochrony zabytków, opiniowanie metod i technologii konserwatorskich, opiniowanie zagospodarowania terenów objętych ochroną konserwatorską, a także opiniowanie projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie ochrony zabytków.

Zajmą się redutą Ordona i Emilią

Posiedzenia rady zwołuje mazowiecki konserwator według potrzeb. Jezierska zapowiedziała już jednak, że na następnym posiedzeniu rada zajmie się wpisami obszarowymi, ochroną reduty Ordona, kościółkiem w Lipkowie i ochroną pawilonu Emilia i jego translokacją.

Jezierska przedstawiła również listę priorytetów na najbliższe lata. Jak mówiła, jest to m.in. ochrona krajobrazu kulturowego (skarpa wiślana, Jazdów, dolina Wisły), ochrona przestrzeni publicznej, ochrona budownictwa drewnianego (tzw. świdermajerów), ochrona powojennego modernizmu i dóbr kultury współczesnej oraz ochrona dziedzictwa żydowskiego.

CZYTAJ TAKŻE: "Trakt Królewski zostaje wyjęty spod władzy stołecznego konserwatora

Sprawa pomnika na Krakowskim Przedmieściu
TVN24

PAP/kw/r