Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Konkurs na przedłużenie metra. Pięć firm w finale

Warszawa

tvn24.plKonkurs na koncepcje stacji na Bemowie

Pięć firm będzie rywalizować w konkursie na koncepcję architektoniczno-budowlaną bemowskiego odcinka metra. Zwycięzcy mają czas do 4 maja na złożenie projektów koncepcyjnych trzech stacji i bazy postojowej w Morach.

Konkurs ogłoszono w październiku ubiegłego roku. Do udziału w nim zgłosiło się siedem firm. Sąd konkursowy wybrał pięć, do których wysłane zostały zaproszenia do składania prac. Na przygotowanie projektów uczestnicy mają czas do 4 maja.

Są to: Konsorcjum AMC Andrzej M. Chołdzyński i Biuro Projektów Metroprojekt, Konsorcjum pod przewodnictwem Schuessler Plan Inżynierzy, Ove Arup & Partners International Limited, ILF Consulting Engineers Polska, Systra S.A.

Koncepcja architektoniczno-budowlana ma zostać przygotowana dla zachodniego odcinka II linii metra. Oprócz Stacji Techniczno-Postojowej Mory, obejmie trzy stacje: w rejonie ul. Lazurowej; w rejonie skrzyżowania Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem Człuchowskiej; w rejonie Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Co będą oceniać?

Autor zwycięskiej propozycji dostanie 50 tysięcy złotych, a przede wszystkim zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na opracowanie docelowego projektu budowlanego.

Prace oceniana będą według siedmiu kryteriów. Największe znacznie (30 procent punktów) będzie miała cena. Brane pod uwagę będą także: rozwiązania architektoniczne (20 procent), walory eksploatacyjne (15 procent), powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10 procent), minimalizacja oddziaływania na środowisko (10 procent), czy rozwiązania techniczne STP Mory (10 procent). Walory konstrukcyjno-technologiczne "wyceniono" w konkursie na 5 procent punktów.

Zobacz też jak wygląda budowa metra na Woli:

Budowa metra na Woli
UM Warszawa

md/b