Konkurs na nowego dyrektora POLIN. Stola: zamierzam wystartować

Warszawa

TVN24POLIN - Muzeum Historii Żydów Polskich

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Kultury zamierza ogłosić konkurs na dyrektora muzeum POLIN. Dotychczasowy szef placówki zapowiedział, że weźmie w nim udział.

Ministerstwo Kultury podało w piątek, że założyciele muzeum - oprócz resortu są to m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny - "wspólnie uzgodnili brzmienie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora" muzeum POLIN.

W opublikowanym na stronie Muzeum POLIN oświadczeniu profesor Stola napisał, że "z zadowoleniem" przyjął wiadomość o tym, że osiągnięto "porozumienie w sprawie sposobu wyboru dyrektora muzeum na następną kadencję".

Podkreślił, że "otwarty konkurs o jasnych regułach i uzgodnionym składzie komisji konkursowej to właściwe rozwiązanie". "Zamierzam w nim wystartować" - zapowiedział.

Zastępca na czele

Dariusz Stola przypomniał, że zgodnie z ustaleniami założycieli muzeum do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania dyrektora instytucji obowiązki szefa pełnić będzie Zygmunt Stępiński – zajmujący od 2012 roku stanowisko zastępcy dyrektora do spraw edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji w POLIN.

Profesor napisał, że Stępiński "wielokrotnie dowiódł swego zaangażowania i fachowości". "Jestem przekonany, że potrafi dobrze tę rolę wypełnić" - ocenił.

Dodał, że ma też "pełne zaufanie do pozostałych wicedyrektorów – Jolanty Gumuli i Doroty Keller-Zalewskiej, które pozostają na swych stanowiskach". Zaznaczył, że muzeum ma "ustaloną wieloletnią strategię działania i szczegółowy plan pracy na rok 2019, który będzie realizowany bez zmian".

"Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach okazywali nam na różne sposoby swoje poparcie i solidarność. Cieszę się, że Muzeum POLIN ma tak wielu przyjaciół w Polsce i na świecie. W chwilach napięcia i niepewności takie gesty mają szczególną wartość. Będziemy o nich pamiętać z wdzięcznością" - napisał dyrektor muzeum POLIN.

MKiDN poinformowało, że ogłoszenie przez szefa resortu kultury konkursu w prasie i na stronie internetowej MKiDN nastąpi w przyszłym tygodniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. "Osiągnięto także porozumienie w sprawie składu piętnastoosobowej komisji konkursowej, w której znajdą się przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, działających w Muzeum związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich" - napisał resort kultury.

"Intensywne negocjacje"

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny oceniło, że konkurs "w pełni respektuje zapisy umowy założycielskiej oraz statutu Muzeum POLIN". "Gwarantuje transparentność i obiektywizm oraz równy wpływ wszystkich trzech założycieli Muzeum POLIN na wybór dyrektora na nową kadencję" - podkreślono."Przez ostatnie kilka tygodni prowadziliśmy intensywne negocjacje w gronie założycieli muzeum. W ich toku każda ze stron przedstawiała swoje argumenty i propozycje w odniesieniu do procedury wyboru dyrektora muzeum POLIN. Osiągnięty kompromis uwzględnia zapisy umowy założycielskiej gwarantujące założycielom równy podział głosów w komisji konkursowej" - powiedział przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Piotr Wiślicki, cytowany w oświadczeniu.Dodał, że założyciele muzeum porozumieli się także ws. powierzenia na czas konkursu obowiązków pełniącego obowiązki dyrektora placówki Zygmuntowi Stępińskiemu, który od 2012 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji w Muzeum POLIN. Zarząd Stowarzyszenia ŻIH napisał, że powołanie nastąpiło "zgodnie z ich propozycją", a nominacja Stępińskiego "gwarantuje, że prowadzone działania i programy muzeum będą realizowane bez zakłóceń".Wiślicki zauważył, że "osiągnięty kompromis jest jeszcze jednym dowodem, że Muzeum POLIN zostało zbudowane na idei dialogu i porozumienia".

Nie przedłużono kadencji

Stola został powołany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1 marca 2014 roku z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

O tym, że kadencja Stoli nie zostanie przedłużona i będzie ogłoszony konkurs na dyrektora poinformowano w poniedziałek.

Kim jest Dariusz Stola

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 9 książek: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.

ZOBACZ MATERIAŁY O DYREKTORZE POLIN:

Minister Gliński chce konkursu na dyrektora muzeum POLINTVN24
wideo 2/4

PAP/ap/ran