"Komunikacja miejska docelowo powinna być bezpłatna"

Warszawa

Pytanie 1. Jakub StefaniakTVN24
wideo 2/7

- Należy rozwijać komunikację miejską, by zachęcić mieszkańców do zrezygnowania z poruszania się samochodami na jej rzecz. Nowe buspasy umożliwią sprawne przemieszczanie się autobusów po mieście. Wszędzie tam gdzie jest to możliwe - twierdzi Jakub Stefaniak. Kandydat komitetu Polskie Stronnictwo Ludowe na prezydenta Warszawy odpowiada na 27 pytań naszej redakcji.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?Trzeba wykorzystać dostępną technologię tak, aby jak najbardziej poprawić bezpieczeństwo np. dostosowując sygnalizację świetlną do natężenia ruchu i pory dnia.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Prezydent jest nie tylko organem administracji publicznej, ale także po prostu człowiekiem, dlatego posiada swoje wartości. Najważniejsze jest, aby szanował również wartości innych, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadza. Nie widzę powodu, by takie wydarzenia były zakazane, ale nie oznacza to, że będę brał w nich udział. Najważniejsze, by odbywały się zgodnie z prawem.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Zreformowana! Straż miejska nie powinna pełnić roli parkingowych tylko dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Strażnicy powinni wspierać w tym policję.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?Jednym z proponowanych przeze mnie rozwiązań jest rozbudowywanie tras rowerowych, co przyczyni się nie tylko do poprawy zdrowia mieszkańców, ale także ich bezpieczeństwa. W kwestii samego mostu Poniatowskiego występuje niestety spore niebezpieczeństw, bo rowerzyści muszą poruszać się po jezdni, a dodatkowe zagrożenie stwarzają wysokie krawężniki. Uważam, że konieczne jest wybudowanie w tym miejscu specjalnej przeprawy dla rowerów. 5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?Nie, bary i restauracje to wystarczające miejsce do spożywania alkoholu.

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.Tak, ponieważ uważam, że należy rozwijać komunikację miejską, by zachęcić mieszkańców do zrezygnowania z poruszania się samochodów na jej rzecz. Nowe buspasy umożliwią sprawne przemieszczanie się autobusów po mieście. Wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Dodatkowo uważam, że z buspasów powinny korzystać karetki wracające do bazy (czyli w czasie, gdy nie są de facto pojazdami uprzywilejowanymi) a także rodziny 3+ w godzinach dowozu dzieciaków do przedszkoli i szkół.7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?Powinna obowiązywać aktualna opłata.

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

Nie. Większą uwagę przywiązuję do budowy nowych parkingów na przedmieściach (Park and Ride)

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?Nie, mieszkańców trzeba zachęcać do przesiadania się do komunikacji miejskiej metodą zachęt np. oferując im bezpłatną komunikację miejską. 10. Lotnisko Chopina – zlikwidować czy rozwijać?Jestem absolutnie przeciwny likwidacji Lotniska Chopina. Trzeba inwestować w te lotniska, które już mamy i dbać o nie, bo to pozwoli nie tylko na zrównoważony rozwój Warszawy, ale także całego Mazowsza.11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?Komunikacja miejska docelowo powinna być bezpłatna. Zacząłbym od rozszerzenia jej na wszystkich uczniów a nie tylko do ukończenia 15. roku życia. Przy realizacji poszczególnych etapów dojścia do bezpłatnej komunikacji utrzymałbym aktualne ceny biletów. 12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?Nie wiem co autor ankiety ma na myśli pisząc o nielegalnym parkowaniu. Jeśli ktoś łamie obowiązujące przepisy, należy mu się mandat.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.Na początek najważniejsza będzie rozbudowa linii tramwajowych na Gocław i Wilanów. Wymiana starych tramwajów i bezpłatne miejskie wi-fi w tramwajach.14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).Nie składam obietnic bez pokrycia, a obietnica wybudowania kolejnej linii metra w przeciągu kilku najbliższych lat taka właśnie by była. Obecnie nie ma na to środków i jeszcze przez wiele lat nie będzie. Oczywiście bardzo bym chciał, aby taka inwestycja była możliwa, jednak realia są zupełnie inne. Na razie jak najszybciej trzeba dokończyć 2. linię metra.15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?Tak. Jako priorytetowe należy traktować: trasę Mostu Krasińskiego – projekt o charakterze lokalnym i międzydzielnicowym (kontrowersyjny z punktu widzenia protestów mieszkańców Żoliborza), trasę Na Zaporze – projekt o charakterze lokalnym i międzydzielnicowym, oraz trasę Mostu Południowego – projekt o charakterze międzydzielnicowym i międzyregionalnym.16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

W rok się nie da zrealizować żadnej nowej dużej inwestycji. Priorytetem są wszystkie obwodnice, które wyprowadzą część ruchu z centrum - ekspresowa, autostradowa, miejska i śródmiejska. Dokończyć trzeba takie ulice jak Czerniakowska-bis, Żołnierska-Marsa.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Nie ma planów ważniejszych i mniej ważnych – wszystkie są ważne! Na pewno w szybszym uchwalaniu pomogą regulacje takie jak proponowane przeze mnie 15 procent inwestycji jako teren biologicznie czynny. Uważam, że powinno się też bardziej zaangażować rady dzielnic w ten proces (to wymaga noweli ustawy o ustroju m.st. Warszawy którą proponowałem). Dla mnie priorytetem byłoby uporządkowanie terenu wokół PKiN.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad? Zdecydowanie zieleń!!! W środku nowoczesny niski budynek na slow-foodowy targ gdzie mieszkańcy mogliby kupić ekologiczne produkty a turyści zjeść śniadanie w dobrych cenach.19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?Wyprowadzić z miasta wszędobylskie billboardy i płachty reklamowe zasłaniające ludziom okna.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.Generalnie jestem przeciwnikiem pozbywania się majątku miasta, jeśli taki wykup miałby być wprowadzony to najpierw należałoby "rozprawić się" z pustostanami (np. Na Woli jest ich około 400) później przeprowadzić audyt, kto korzysta z mieszkania komunalnego (są przypadki, że mieszkanie jest "trzymane" przez lokatorów, którzy np. mieszkają za granicą). Na pewno w pierwszej kolejności rozwiązałbym problem dłużników. Zbudował program abolicji czynszowej, który nie jest tylko pod publiczkę, z resztą jego założenia prezentowałem na jednej z pierwszych konferencji prasowych z udziałem Anny Kalbarczyk przedstawicielki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Szkoda, że Państwo nie zainteresowali się tym tematem wcześniej.21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Trzeba zagospodarować pustostany. Z danych Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów na mieszkanie socjalne w Warszawie czeka ok. 5 tys. osób, czyli mniej więcej tyle ile jest pustostanów.22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

W programie PSL mamy inny pomysł, chcielibyśmy zaproponować młodym rodzinom pakiet ziemia za złotówkę – czyli działkę na preferencyjnych cenach wraz z projektem ekologicznego domu. To wiele lepsze rozwiązanie. Na pewno chciałbym je wdrażać.23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Budżet partycypacyjny dla Warszawy powinien być dofinansowywany przez rząd. Poza tym w momencie, kiedy wygram wybory rozpocznie się masowa kampania zachęcająca warszawiaków do tego, żeby korzystali z możliwości głosowania w budżecie partycypacyjnym. Chciałbym, by rząd dołożył do budżetu partycypacyjnego 40 milionów złotych.

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.- przyjęcie przez miasto Narodowego Programu Antysmogowego PSL – taki program jest realizowany przez sejmiki kilku województw- bezpłatna komunikacja, bezpłatne wi-fi w tramwajach- ogórki działkowe jako dzielnicowe, zielone płuca miasta - rozbudowa sieci ciepłowniczej, by eliminować piece "kopciuchy"- dopłaty do oczyszczaczy powietrza w stołecznych przedszkolach i żłobkach - tworzenie nowych parków i skwerów- priorytetowe pozycje projektów zakładających inwestycje w tereny zielone w budżecie partycypacyjnym- wprowadzenie zasady 15 procent inwestycji deweloperskiej terenem biologicznie czynnym- kontynuacja wymiany taboru autobusów miejskich na pojazdy na gaz i z napędem hybrydowym - uruchomienie filtrów spalin wzdłuż budowanego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Warszawa jako stolica kraju musi być także stolicą kultury, a co za tym idzie potrzebuje nowoczesnych ośrodków kultury, ale przede wszystkim kultura powinna być dostępna! Chciałbym, by w ramach Warszawskiej Karty Seniora seniorzy mogli bezpłatnie wejść na próby generalne spektakli w warszawskich teatrach.26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Tradycja organizowania sylwestra miejskiego powinna pozostać, jednak konieczne jest wynegocjowanie korzystnych umów np. z telewizją, tak aby wydarzenie to było jak najbardziej opłacalne dla miasta, oczywiście przy zapewnieniu bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Ważne są tu też konsultacje z mieszkańcami, szczególnie w kwestii wyboru miejsca, zaś sztuczne ognie muszą być cichsze i jak najbezpieczniejsze dla środowiska.

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?Imprezy biegowe powinny być jak najbardziej scentralizowane, mogą odbywać się naprzemiennie w różnych dzielnicach. Powinny ponadto się odbywać w weekendy, tak aby utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. Mamy kilka maratonów w Warszawie. Przy założeniu, że będzie działać bezpłatna komunikacja utrudnienia będą minimalizowane.