Komisja unieważniła zwrot kamienicy przy Złotej 62

Warszawa

archiwum TVNKomisja weryfikacyjna

Komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji zwrotowych prezydenta Warszawy z 2014 roku w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Złotej 62 - poinformował we wtorek przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Jaki poinformował, że komisja wydała dwa rozstrzygnięcia dotyczące kilku decyzji prezydenta stolicy w sprawie Złotej 62 z 2014 roku. Rozstrzygnięcia komisji dotyczyły zarówno decyzji co do budynku, jak i gruntu pod tym adresem.

W pierwszym rozstrzygnięciu chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta Warszawy co do 5614/10000 części w prawie użytkowania wieczystego przysługującego spadkobiercom właścicieli hipotecznych. W pozostałej części - jak mówił Jaki - decyzja prezydenta Warszawy została wydana z naruszeniem prawa.

- Objęta przedmiotem niniejszego postępowania przed komisją decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Złotej 62 dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją. Stwierdzenia zaistnienia poprzedniego naruszenia obligowało komisję do stwierdzenia nieważności decyzji - poinformował Jaki.

"Ostateczna decyzja w tej sprawie już zapadała"

W drugiej decyzji w sprawie nieruchomości przy Złotej 62, komisja analogicznie orzekała o stwierdzeniu nieważności kolejnej decyzji prezydenta stolicy z 2014 roku w części obejmującej udział wynoszący 4/6 w prawie użytkowania wieczystego. Komisja uznała też - podobnie jak w poprzednim rozstrzygnięciu - że decyzja, co do pozostałej części prawa użytkowania wieczystego została wydana z naruszeniem prawa.

Jaki mówił, że komisji udało się znaleźć dokumenty potwierdzające, że stołeczny ratusz nie miał prawa wydania decyzji reprywatyzacyjnej ws. Złotej 62, dlatego, że wystąpiła tutaj "powaga rzeczy osądzonej". - To znaczy, ostateczna decyzja w tej sprawie już zapadała i bez wzruszenia tej decyzji, nie można było wydać nowej decyzji reprywatyzacyjnej. Warszawski ratusz nie miał prawa podejmować jakiejkolwiek decyzji w sprawie tej nieruchomości, a mimo to, zrobił to - powiedział szef komisji weryfikacyjnej.

Jak poinformowała komisja, w 1948 r. pełnomocnik przedwojennej współwłaścicielki nieruchomości przy Złotej 62 terminowo złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu. Ale w 1950 r., Prezydium Rady Narodowej w Warszawie odmówiło wnioskodawczyni ustanowienia prawa własności do gruntu. Następnie "decyzją uzupełniającą" z 1979 r., Naczelnik Dzielnicy Warszawa-Wola odmówił pozostałym współwłaścicielom ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu.

Prezydent Warszawy w marcu 2014 r., po ponownym rozpoznaniu wniosku dekretowego, wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz spadkobierców przedwojennych współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Złotej 62. Następnie doszło do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Później część beneficjentów decyzji sprzedała przysługujący im udział w budynku oraz prawie użytkowania wieczystego.

Co z odszkodowaniami dla lokatorów?

Jaki przypomniał, że cały czas w sądzie toczą się różne sprawy pomiędzy komisją i miastem między innymi w sprawie przyznawanych przez komisję odszkodowań dla lokatorów. A ratusz - jak twierdzi Jaki - próbuje odwlec wydanie decyzji przez sąd cywilny w tej sprawie i złożył wniosek o wstrzymanie postępowania. - I mamy dobrą decyzję, sąd odrzucił te wnioski ratusza, przyznał komisji rację, dlatego jesteśmy na prostej drodze do wydania pierwszego orzeczenia, jeżeli chodzi o odszkodowania - powiedział przewodniczący komisji.

Komisja weryfikacja przyznaje odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom ze zwróconych kamienic. Ratusz twierdzi jednak, że nie może wypłacać tych świadczeń i kieruje decyzje komisji do sądów. Miasto argumentuje, że zasady przyznawania odszkodowań są niejasne, a decyzja odszkodowawcza jest uzależniona od decyzji komisji dotyczącej zwrotu nieruchomości.

Podczas poprzedniego posiedzenia komisji zapadła decyzja o ponownym wezwaniu na przesłuchanie byłej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz:

"Komisja podjęła decyzję o wezwaniu Gronkiewicz-Waltz"TVN24
wideo 2/3

PAP/kk/b