Komisja uchyla decyzję ratusza i przyznaje lokatorom 650 tysięcy złotych

TVN Warszawa


Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydenta Warszawy w sprawie nieruchomości przy Schroegera 80. - Decyzja została wydana z naruszeniem prawa - poinformował we wtorek jej przewodniczący Sebastian Kaleta. Komisja we wtorek przyznała też 650 tysięcy złotych odszkodowań i zadośćuczynień lokatorom.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu niejawnym Kaleta poinformował, że komisja orzekła o uchyleniu decyzji prezydenta Warszawy z 30 czerwca 2008 roku w sprawie prawa do częściowego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Schroegera 80. Ponadto komisja orzekła, aby odmówić prawa użytkowania wieczystego w zakresie tego udziału i oceniła, że decyzja prezydenta Warszawy została wydana z naruszeniem prawa.

Ułamek realnej wartości

Jak mówił Kaleta, beneficjentka decyzji zwrotowej, na kilka miesięcy przed decyzją reprywatyzacyjną, nabyła od spadkobierców udziały w spadku po pierwotnych właścicielach za kwotę dziesięciu tysięcy złotych.

- W skład spadku wchodziły wyłącznie udziały w prawie do roszczenia do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Schroegera 80. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłą, łączna wartość rynkowa udziału w prawie użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości na dzień wydania decyzji reprywatyzacyjnej nabytego przez późniejszą beneficjentkę wynosi milion siedemset piętnaście tysięcy złotych. Oznacza to, że beneficjentka decyzji nabyła łączny udział w wysokości 1/2 części prawa dziedziczenia do nieruchomości położonej przy ulicy Schroegera 80 za niecałe 0,6 procenta realnej wartości nieruchomości - powiedział szef komisji.

I dodał, że w postępowaniu prowadzonym przez miasto nie zostali uwzględnieni właściciele wyodrębnionych lokali w nieruchomości.

Odszkodowania dla lokatorów

Prezydent Warszawy 30 czerwca 2008 r. ustanowił prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Schroegera 80 na rzecz dwóch beneficjentek w udziałach wynoszących 3/4 i 1/4 części.

Decyzją prezydenta z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniono decyzję z dnia 30 czerwca 2008 r. tak, że prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione dodatkowo na rzecz jeszcze jednej osoby, w udziale wynoszącym 3/8 części. Zmniejszył się tym samym udział jednej z beneficjentem do 1/8 części. Z kolei decyzją z dnia 21 listopada 2011 r., w wyniku odziedziczenia udziału w wysokości 3/8 części po jednej z beneficjentek decyzji, zmieniono punkt pierwszy decyzji z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz z dnia 19 kwietnia 2010 r. w ten sposób, że ustanowiono prawo użytkowania wieczystego na rzecz spadkobiercy jednej z beneficjentek.

We wtorek komisja weryfikacyjna orzekła nieważność decyzji prezydenta stolicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. i 21 listopada 2011 r.

Komisja przyznała na wtorkowym posiedzeniu odszkodowania na kwotę 237 tys. 148 zł i 70 gr oraz 414 tys. 200 zł zadośćuczynień mieszkańcom z reprywatyzowanych kamienic położonych przy Noakowskiego 16, Nowogrodzkiej 6A, Lutosławskiego 9, Mokotowskiej 8 i Marszałkowskiej 43. Łączna kwota wydanych rekompensat wynosi 651 tys. 348 zł i 70 gr.

Informowaliśmy także o uchyleniu decyzji w sprawie przyznania Robertowi N. oraz jego wspólnikowi odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Topiel 16:

Decyzja w sprawie odszkodowania za Topiel 16TVN24

PAP/kk/ran