Komisja Jakiego wydała dwie decyzje. "Doszło do naruszenia prawa"

Warszawa

Komisja weryfikacyjna postanowiła uchylić zwrot kamienicy przy Mokotowskiej 46a i stwierdziła nieważność zwrotu nieruchomości przy Rakowieckiej 33. - W obu przypadkach doszło do naruszenia prawa - stwierdził Patryk Jaki, przewodniczący komisji.

Jaki poinformował na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, że uchylono decyzję zwrotową dla nieruchomości przy Mokotowskiej 46a. Sprawa została i przekazana miastu do ponownego rozpatrzenia.

Decyzje zwrotowe cofnięte

Szef komisji stwierdził, że decyzja zwrotowa została wydana z naruszeniem prawa. Argumentował, że między innymi nie ustalono przesłanki posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Dodał, że przeniesienie roszczeń doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym.

Jaki podkreślił też, że beneficjenci decyzji zwrotowej nabyli w 2009 r. roszczenia nieruchomości za kwotę 659 tys. 100 zł. - Tymczasem zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 22 października 2018 roku wartość nieruchomość położonej w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 46a wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi 31 mln 167 tys. 47 zł - mówił.

Jaki podkreślił, że w sprawie Mokotowskiej 46a nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.Komisja wydała również decyzje w sprawie nieruchomości przy Rakowieckiej 33 i orzekła o stwierdzeniu nieważności decyzji prezydenta Warszawy wydanych w lipcu 2015 i 2016 roku. Jego zdaniem decyzje w sprawie tego adresu zostały wydane z naruszeniem prawa, a zwrotowa została skierowana do osoby, która nie była stroną w sprawie.

Odszkodowanie dla lokatorów

Jaki poinformował również, że komisja przyznała w sumie ponad 483 tysiące złotych z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia dla lokatorów kamienic przy Noakowskiego 16, Schroegera 72, Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Jagiellońskiej 27.

Szef komisji zwrócił uwagę, że wśród przyznanych przez komisję pieniędzy jest m.in. zadośćuczynienie dla lokatora, który mieszkał przy Noakowskiego 16, a który musiał samotnie wychować piątkę dzieci. Jak mówił "matka dzieci, kiedy dowiedziała się o kolejnej podwyżce czynszów przewróciła się i zmarła" w drodze do kościoła. Tej rodzinie przyznano 50 tysięcy złotych. Jaki określił to zadośćuczynienie jako "symboliczne".

Przedwojenne kamienice

Kamienica przy ul. Mokotowskiej 46a została wybudowana w 1937 r. Budynek przetrwał II wojnę światową ulegając jedynie nieznacznym uszkodzeniom. Jej właściciel - Julian vel Izrael Glass wyemigrował do Australii, gdzie zmarł w 1941 r. Jego spadkobierca - Ludwik Glass próbował po wojnie bezskutecznie odzyskać nieruchomość. W 2009 r. późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli roszczenia od następców prawnych za kwotę 659 tys. 100 zł. W 2012 r. prezydent Warszawy wydał decyzję o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego.Budynek położony przy ul. Rakowieckiej 33 został podczas działań wojennych zniszczony w ponad 50 proc. i odbudowany ze środków Skarbu Państwa. Spadkobiercy po wojnie próbowali bezskutecznie odzyskać nieruchomość. Jak informowała komisja, Piotr Wocial i Dorota Banach-Wocial kupili w 2014 r. część roszczeń od jednej ze spadkobierczyń. W 2015 r. prezydent Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz Piotra Wociala i Doroty Banach-Wocial oraz dziesięciu innych beneficjentów. Rok później Wocialowie odkupili roszczenia od dziesięciorga beneficjentów.

CZYTAJ TEŻ: KOMISJA CHCE ZNÓW SPRÓBOWAĆ WEZWAĆ HANNĘ GRONKIEWICZ-WALTZ

"Komisja podjęła decyzję o wezwaniu Gronkiewicz-Waltz"TVN24
wideo 2/3

PAP/ran/b