Komisja Jakiego uchyliła zwrot nieruchomości na Starym Mieście

Warszawa

Sprawa dotyczy dwóch nieruchomościMateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/4

Decyzje zwrotowe w sprawie nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały w poniedziałek uchylone przez komisję weryfikacyjną. Patryk Jaki przekonuje, że decyzje wydano z naruszeniem prawa.

Patryk Jaki ogłaszając w poniedziałek decyzje komisji podkreślił, że ratusz nie zbadał przesłanki posiadania obu nieruchomości przez pierwotnych właścicieli, a była ona niespełniona, bo właściciele nie przebywali po II wojnie światowej w Warszawie.

Jaki podkreślał również, że w przypadku reprywatyzacji tych nieruchomości doszło do rażącej sprzeczności z interesem społecznym. Jak ustaliła komisja, do obu nieruchomości późniejsi beneficjenci nabyli prawa i roszczenia za łączną kwotę 100 tysięcy zł, która jest "rażąco niewspółmierna" do wartości.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że budynek przy Krakowskim Przedmieściu został całkowicie zniszczony w trakcie II wojny światowej. Po wojnie - według komisji - zgliszcza nieruchomości zostały rozebrane przy budowie Trasy W-Z, a nowy budynek powstał ze środków Skarbu Państwa w 1949 r.- Obie nieruchomości (przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorskiej 7 - red.) handlarze zakupili za 100 tysięcy złotych, mimo że wyceny biegłych wskazują, że to są nieruchomości warte miliony złotych - mówił Jaki.

Dodał, że według opinii biegłego wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu przy Krakowskim Przedmieściu 83 wynosi ponad 942 tys. zł, a budynek znajdujący się na tym gruncie wart jest 3 mln 980 tys. zł.

Całkowicie zniszczone podczas wojny

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta podkreślił, że obie nieruchomości, przy Krakowskim Przedmieściu i Senatorskiej, łącznie są warte 9,5 mln zł.

Jaki podkreślił, że w sprawie tych dwóch nieruchomości komisja nie tylko uchyliła poprzednią decyzję zwrotową, ale także odmówiła ustanowienia użytkowania wieczystego. Jak dodał, nieruchomości te natychmiast powinny wrócić do zasobów Skarbu Państwa i obie obecnie znajdują się już w księdze wieczystej urzędu miasta.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że w przypadku obu nieruchomości nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

W sprawie nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu i Senatorskiej komisja nie przeprowadziła jawnego posiedzenia.

Według komisji, podczas wojny, budynki przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały całkowicie spalone, a zgliszcza zostały rozebrane przy budowie Trasy W-Z. W roku 1949 na płycie tunelu Trasy powstał - ze środków Skarbu Państwa - nowy budynek.

Zwrot na rzecz nabywców roszczeń

Pełnomocnik jednego z dawnych właścicieli nieruchomości złożył w 1947 r. wniosek dekretowy, jednakże zaniechał uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Orzeczeniem z 1950 r., prezydent m.st. Warszawy nie przyznał dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej do przedmiotowych gruntów wobec niezłożenia wniosku.

W 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność orzeczenia prezydenta m.st. Warszawy, wskazując, iż błędnie przyjęto, że wniosek dekretowy do nieruchomości nie został złożony. Spadkobiercy dawnych właścicieli nieruchomości zbyli prawa i roszczenia za 100 tys. zł.

W 2011 roku prezydent Warszawy wydała decyzję reprywatyzacyjną na rzecz nabywców roszczeń.

PAP/mn/ran/pm