Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Koleje losów rodzin rozdzielonych podczas wojny, powstanie Solidarności. Niezwykłe e-wystawy

Warszawa

http://www.google.com/culturalinstituteKadr z jednej z wystaw

Dwie nowe ekspozycje dotyczące Solidarności i transformacji politycznej w Europie pokazało Muzeum Historii Polski na platformie Google Cultural Institute. Uroczyste otwarcie wirtualnych wystaw odbyło się w czwartek w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wystawy opracowane przez Muzeum Historii Polski zostały udostępnione w internecie razem z 11 innymi nowymi ekspozycjami przedstawiającymi wydarzenia związane z upadkiem żelaznej kurtyny. Kuratorami wystaw, poza Muzeum Historii Polski, są instytucje partnerskie z Niemiec i Rumunii. Każda z nich przedstawia konkretne historie związane z przełomowymi wydarzeniami tamtego czasu, wykorzystując archiwalne dokumenty, materiały zdjęciowe i filmowe, a czasem także osobiste relacje świadków. Uroczyste otwarcie internetowych wystaw odbyło się z udziałem m.in. dyrektora Muzeum Historii Polski dr Roberta Kostro, pierwszego ministra edukacji III RP prof. Henryka Samsonowicza oraz przedstawicieli prezydenta RP - ministra Macieja Klimczaka oraz prof. Tomasza Nałęcza. - Dzisiaj otwieramy wystawy, która mają szansę dotrzeć do setek tysięcy, może nawet milionów ludzi na całym świecie. Po zaprezentowaniu poprzednich internetowych ekspozycji, w tym wystawy o Janie Karskim, odnotowaliśmy kilkadziesiąt informacji prasowych z całego świata Chin, Malezji, Tajwanu, Indii, Pakistanu - także z takich miejsc, do których żadna polska wystawa prawdopodobnie jeszcze nie dotarła i pewnie nigdy nie dotrze - powiedział podczas uroczystości Robert Kostro. Pierwsza z wystaw opracowanych przez Muzeum Historii Polski - Solidarność i upadek żelaznej kurtyny jest opowieścią o powstaniu ruchu Solidarności i - jak twierdzą organizatorzy - impulsie, jaki oddolne polskie ruchy społeczne dały innym narodom za żelazną kurtyną do odzyskania wolności.

Przetłumaczą na 22 języki

Druga wystawa - Rozdzieleni przez historię (1939-1989) - to zebrane przez kuratorów muzeum wspomnienia członków rodzin rozdzielonych przez II wojnę światową i epokę komunizmu. Cztery historie polskich rodzin ukazują różne koleje losów z czasów wojny i okupacji. Prezentacja zbudowana jest na podstawie osobistych wspomnień pisemnych i ustnych, przeplatanych prywatnymi zdjęciami, dokumentami i listami. Obecnie nowe wystawy muzeum dostępne są w trzech językach (po polsku, angielsku i niemiecku), ale już wkrótce zostaną przetłumaczone na w sumie 22 języki narodowe. Uruchomieniu wystaw towarzyszyła odbywająca się w czwartek w Pałacu Staszica w Warszawie debata z udziałem m.in. prof. Tadeusza Cegielskiego z Instytutu Historycznego UW, Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski i Alicji Białeckiej z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przeprowadzona została także pokazowa lekcja historii przy wykorzystaniu internetu z udziałem uczniów z warszawskiego LXXXIII L.O. im Emiliana Konopczyńskiego, prowadzona przez Michała Zarychtę z Muzeum Historii Polski. Google Cultural Institute to projekt, który ma na celu zachowanie i prezentowanie online najważniejszych dzieł kultury i sztuki. Wśród wcześniejszych projektów znalazły się m.in. przeniesienie do internetu archiwów Nelsona Mandeli i instytutu Yad Vashem czy digitalizacja zwojów znad Morza Martwego. W ramach projektu historycznego w pierwszej połowie października zaprezentowano na platformie 42 wystawy poświęcone historii XX wieku. Wśród nich znalazła się ekspozycja poświęcona Janowi Karskiemu przygotowana przez Muzeum Historii Polski i dwie dotyczące historii Holokaustu wystawy przygotowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

PAP//ec