Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Kijowski szefem KOD na Mazowszu

Warszawa

TVN24Mateusz Kijowski szefem na Mazowszu

Na stanowisko przewodniczącego mazowieckich struktur został wybrany lider Komitetu Mateusz Kijowski. To efekt walnego zebrania mazowieckiego KOD. Kijowski zdobył 487 głosów, jego konkurent Paweł Bilski - 235 głosów.

Członkowie regionalnych struktur Komitetu Obrony Demokracji spotkali się na Sielcach w celu wyboru przewodniczącego regionu, członków zarządu, członków regionalnego sądu koleżeńskiego i regionalnej komisji rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, który na początku marca wybrać ma władze krajowe Komitetu. Delegaci decydują też m.in. o udzieleniu absolutorium dotychczasowym władzom stowarzyszenia.

Walka o fotel szefa regionu

W wyborach przewodniczącego zarządu KOD Mazowsze wygrał Mateusz Kijowski. Lider KOD w zeszłym tygodniu zapowiedział również ponowne ubieganie się o stanowisko przewodniczącego zarządu krajowego organizacji.

W wyborach lidera mazowieckiego KOD Kijowski zmierzył się z członkiem regionalnej tymczasowej rady koordynatorów grup lokalnych na Mazowszu Pawłem Bilskim.

Początkowo start zapowiedział też działający dotąd m.in. w sekcji programowej mazowieckiego KOD Marcin Skubiszewski (bratanek szefa MSZ w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego Krzysztofa Skubiszewskiego oraz wiceprezes fundacji jego imienia). - Ostatecznie Skubiszewski zrezygnował i przekazał swoje poparcie Bliskiemu - informowała reporterka TVN24 Ewa Paluszkiewicz.

W zamieszczonej na stronie internetowej mazowieckiego KOD ankiecie dla kandydatów Skubiszewski odniósł się m.in. do kontrowersji wokół rozliczeń finansowych pomiędzy Kijowskim a Komitetem.

Napisał, że chce "całkowitego odejścia z władz KOD (...) wszystkich dotychczasowych członków zarządu" oprócz powołanego w jego skład w styczniu Krzysztofa Łozińskiego. Według Skubiszewskiego, osoby te przyczyniły się "do afer i do bałaganu" w stowarzyszeniu.

Zaznaczył, że "aferę z fakturami" uważa za "bardzo poważną", ale "jeszcze gorsze" było "uchwalenie złego statutu". Zapowiedział, że jako szef mazowieckich struktur KOD będzie dążył do jego zmiany, a także do "kolektywnego" działania władz oraz "jak najszerszego konsultowania" ich decyzji.

"Odzyskanie zaufania"

Zainicjowanie prac nad nowym statutem KOD zapowiedział również w swoich odpowiedziach na ankietę Mateusz Kijowski. Głównym założeniem statutu - według niego - powinna być "daleko idąca autonomia" dla grup lokalnych i regionów stowarzyszenia. Zarządy regionalne i krajowy - dodał - powinny zaś zostać ustawione "w roli wykonawców i koordynatorów".

Z kolei Paweł Bilski napisał, że jednym z głównych jego celów będzie "odzyskanie zaufania" członków grup lokalnych KOD do zarządu stowarzyszenia. - Trzeba pokazać, że problemy, które wystąpiły, nie mają wpływu na naszą działalność, że KOD wyjdzie z tego kryzysu silniejszy - ocenił. Wśród swoich celów wymienił również m.in. poprawę przepływu informacji w regionie oraz wypracowanie "źródeł stałego finansowania" dla organizacji.

Pierwsze takie wybory

Odbywające się w styczniu i lutym wybory do władz regionów są pierwszymi od powstania KOD. O ich zwołaniu zdecydował w listopadzie zarząd krajowy KOD. Wcześniej pracą regionów zarządzali powoływani przez zarząd krajowy koordynatorzy. W mazowieckich strukturach Komitetu koordynatora wspierała ponadto nieformalna tymczasowa rada koordynatorów, wyłoniona przez grupy lokalne KOD.

Do tej pory wyłoniono nowe władze regionów: śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

CZYTAJ TEŻ NA TVN24.PL

Zdjęcie na stronie głównej: Paweł Supernak / PAP

Ts, tmw/ja/mtom/PAP