Kiedy zwiedzimy Muzeum Pragi?

Warszawa

Jeżeli wszystko pójdzie z planem jest szansa, że pod koniec 2014 Muzeum Pragi odwiedzą pierwsi zwiedzający. Placówka jak jak do tej pory nie miało dużo szczęścia. Dwa konkursy na projekt ekspozycji nie przyniosły rozwiązania. Trzeci został właśnie ogłoszony.

- Od poprzednich - nierozstrzygniętych konkursów - różni się tym, że otwieramy szerzej drzwi dla chętnych. Tym razem nie tylko będą tworzyć koncepcję przestrzenną przyszłej wystawy stałej Muzeum Pragi, ale będą również mieli możliwość - wg własnego uznania - stawiania akcentów na te wątki z historii Pragi, które wydają się istotniejsze - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego ds. merytorycznych. Dodał, żetym razem w zespołach startujących musi znajdować się również historyk.

Opowieść o dziedzictwie

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, ma ona być opowieścią o dziedzictwie prawobrzeżnej Warszawy - nie tylko o handlu, przemyśle, rozwoju przestrzennym tego obszaru stolicy, lecz przede wszystkim o ludziach i ich codziennym życiu. Warunkiem kwalifikującym do uczestnictwa w konkursie jest również posiadanie w zespole projektowym: co najmniej jednego architekta lub architekta wnętrz oraz co najmniej jednego historyka, historyka sztuki, socjologa lub antropologa kultury o znajomości zagadnień varsavianistycznych. Zespoły muszą również legitymować się wiedzą i doświadczeniem, w swoim dorobku powinny posiadać wykonanie projektu i realizację przynajmniej jednej wystawy (czasowej lub stałej) o wartości nie mniejszej niż 30 tys. zł. Powinny też dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także legitymować się sytuacją finansową umożliwiającą wykonanie zamówienia (wymagane jest ubezpieczenie OC na kwotę min. 500 tys. zł).

- Ten konkurs musi się udać, bo inaczej była by to ogromna strata, gdybyśmy nie mogli otworzyć budynków z ekspozycją i udostępnić ich w przyszłym roku mieszkańcom. Mamy nadzieję, że budynki będą oddane najpóźniej w końcu czerwca przyszłego roku. Natomiast odbiory techniczne mogą się przesunąć – mówi Ewa Nekanda-Trepka, dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Dodaje, że rozpoczęcie montażu instalacji ma zacząć się najpóźniej 1 lipca 2014 roku, tak by do jego końca otworzyć wystawę dla zwiedzających.

Dyrektor w rozmowie z tvnwarszawa.pl odniosła się do niepokoju miejskich aktywistów, którzy zwracali uwagę na to, że eksponaty zostały wywiezione z Pragi do Pałacu Kultury. Darczyńcy niepokoili się, że ich eksponaty podarowane muzeum, nie wrócą już na prawą stronę Wisły.

- To były przedwczesne obawy i zupełnie niepotrzebne. Niestety magazyny na terenie Konesera były bardzo złe dla obiektów zabytkowych. To było tylko i wyłącznie przeniesienie czasowe do magazynów w Pałacu Kultury. Natomiast wszystkie przedmioty związane z Pragą w przyszłości znajdą się w budynkach przy ul. Targowej – uspokoiła Nekenda-Trepka i zauważyła, że w nowych pomieszczeniach powstaną bardzo dobre magazyny, będzie biblioteka, czy pracownie. - Wszystkie te przedmioty wtedy znajdą odpowiednie miejsce do przechowywania i ekspozycji. One wrócą w naprawdę dobre warunki. Naszym zadaniem było zabezpieczyć rzeczy przed zniszczeniem - powiedziała dyrektor.

Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora ds. merytorycznych
Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl

Start w konkursie do 10 września

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 10 września w siedzibie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Termin złożenia prac konkursowych to 15 listopada. Łączny fundusz nagród wynosi 91 tys. zł brutto. Pierwsza nagroda wynosi 50 tys. zł (wykluczono możliwość przyznania jej ex aequo), druga to 15 tys. zł, a trzecia - 10 tys. zł. Możliwe jest także przyznanie dwóch wyróżnień po 8 tys. zł. Autor zwycięskiej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w sprawie szczegółowego opracowania scenariusza oraz projektu plastyczno-przestrzennego ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi wraz z niezbędnymi projektami branżowymi oraz projektów wykonawczych wraz z kosztorysami i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją. Zespoły projektowe oceni sąd konkursowy w składzie: wiceprezes oddziału warszawskiego SARP Aleksandra Wasilkowska (przewodnicząca Sądu Konkursowego), p.o. dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak, kierownik Działu Historii Warszawy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Barbara Hensel-Moszczyńska, varsavianista prof. Lech Królikowski z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, dyrektor Biblioteki Narodowej i członek Rady Muzeum Historycznego m.st. Warszawy dr Tomasz Makowski, Janusz Owsiany ze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i projektant wystaw dr Grzegorz Rytel, prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana i przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy Bogna Świątkowska, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ds. Merytorycznych dr Jarosław Trybuś oraz przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ Krzysztof Tyszkiewicz.

Łączny budżet wykonania wystawy to prawie 4 mln zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora (www.mhw.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, a także podczas konferencji prasowej Zespołu Rozstrzygającego Sądu Konkursowego zaplanowanej na początek grudnia br.

Ewa Nekanda-Trepka, dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl

PAP, lata//ec