Karta Warszawiaka: 207 tys. wniosków, 89 tys. wydanych hologramów

Warszawa

Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.plWiesław Witek, dyrektor ZTM

- 207 tys. wniosków o wydanie Karty Warszawiaka wpłynęło do ZTM. Wydano już 89 tys. hologramów do naklejania na kartę miejską lub inny nośnik biletu komunikacji miejskiej - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor ZTM Wiesław Witek.

Jak podkreślił Witek, 118 tys. wniosków zostało złożonych przez internet, 50 tys. w Punktach Obsługi Pasażerów (POP), a 37 tys. w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Wnioski wpływają do ZTM od 3 grudnia.

Specjalne okienka

Według ZTM nie ma większych problemów z wydawaniem KW. Kolejki tworzą się jedynie w godzinach szczytu (koło 17.00). Grzegorz Dziemieszczyk z ZTM podkreślił, że poza nimi, formalności związane z Kartą Warszawiaka można załatwić w POP w 15-30 min.

Ponadto, dyrektor ZTM poinformował, że w soboty: 18 i 25 stycznia w urzędach dzielnic będą czynne specjalne okienka, w których będzie można złożyć wniosek o Kartę warszawiaka. Dodał, że ZTM skierował dodatkowych 50 pracowników do obsługi pasażerów w POP.

Jak informuje ZTM, około 2 tys. wniosków o kartę zostało zweryfikowanych negatywnie.

"Formalności można załatwić w 15-30 minut"
Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Zniżki nie tylko na bilety

Posiadacze KW, czyli de facto hologramu naklejanego na kartę miejską lub inny nośnik biletu komunikacji miejskiej, mogą korzystać ze zniżek przy zakupie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także w miejskich pływalniach. Stołeczny ratusz zaznacza, że zniżki w przyszłości obejmą też miejskie teatry, ośrodki kultury. Do udziału w programie są również zaproszone podmioty prywatne.

Aby otrzymać Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka (przysługuje osobom do 20. roku życia lub studentom do 26. roku życia, których rodzice rozliczają podatek w Warszawie), wystarczy złożyć wniosek przez internet (www.ztm.waw.pl) albo osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów czy w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. Można go również wysłać go pocztą na adres ZTM (ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa) - wnioski są do pobrania na stronie ZTM.

Weryfikacja z bazy danych Ministerstwa Finansów

W uchwale rady miasta dotyczącej Karty zapisano dwa warunki jej otrzymania - zamieszkanie na terenie miasta oraz rozliczanie podatku PIT w tutejszym urzędzie skarbowym. Określono w niej też, że tańsze bilety w roku 2014 będą mogły kupić osoby, które rozliczyły w Warszawie podatek za rok 2012. W kolejnych latach ma to być podatek za rok poprzedni.

To, czy ktoś jest uprawniony do otrzymania Karty Warszawiaka, ratusz ma weryfikować na podstawie bazy danych Ministerstwa Finansów (do wniosku nie trzeba dołączać PIT-u). Resort nie będzie jednak udostępniał miastu informacji o zeznaniach podatkowych danej osoby. MF ma jedynie sprawdzać i informować miasto o tym, czy wskazana osoba posiadała na dzień 31 grudnia 2012 r. ważny w urzędzie skarbowym adres zamieszkania na terenie Warszawy.

Tańsze bilety

Od stycznia bilet 30-dniowy kosztuje 110 zł (obecnie 100 zł), a w ramach Karty Warszawiaka 98 zł; bilet 90-dniowy: 280 zł, a z Kartą nadal 250 zł. W drugiej strefie biletowej: bilet 30-dniowy dla osób z kartą wyniesie 196 zł (dla pozostałych 210 zł); bilet 90-dniowy - 482 zł (dla pozostałych 536 zł).

Dzieci, których rodzice rozliczają się z podatku dochodowego PIT w Warszawie, skorzystają z tańszych biletów komunikacji miejskiej ważnych w pierwszej strefie biletowej. Bilet 30-dniowy w ramach Karty Młodego Warszawiaka kosztuje 49 zł, dla pozostałych 55 zł. Koszt biletu 90-dniowego wynosi 125 zł, pozostali zapłacą 15 zł więcej.

Rodzice z rodzin wielodzietnych z trojgiem dzieci, płacący podatki w stolicy, nie muszą kupować dla dzieci biletów miesięcznych czy kwartalnych. W nowej taryfie pojawił się roczny bilet za cenę 99 zł dla każdego dziecka. Jeżeli jedno z dzieci z tych rodzin przekroczy 20. rok życia, pozostałe dzieci nie stracą uprawnień do ulg. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla rodzin mających czworo i więcej dzieci nie zmieniły się. Rodzice dzieci, które już posiadają bilet nie muszą go wymieniać, tylko wnioskować o wydanie hologramu.

O zmianach w cenach biletów przeczytasz tutaj.

PAP/su/par