Kard. Nycz: obowiązkiem chrześcijan miłość Boga i bliźniego

Warszawa

TVN24Kardynał Nycz podczas pasterki

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz odprawił mszę św. pasterską w parafii pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, a biskup polowy Wojska Polskiego, gen. Józef Guzdek w Katedrze Polowej WP.

- Boże Narodzenie jest znakiem niezwykłego zaufania Boga do ludzi. Jezus przyszedł na ziemię jako małe, bezradne dziecko potrzebujące miłości i troski dorosłych. Bezradne wobec przemocy i zamiarów złych ludzi – podkreślił bp Guzdek- Z tego wydarzenia płynie ważne przesłanie: Zaufaj Bogu i ludziom! Naśladuj Boga i buduj na zaufaniu, wszak to najpewniejszy fundament każdej wspólnoty: małżeńskiej i rodzinnej, pracy i służby. Bez wzajemnego zaufania nie sposób także budować wspólnoty narodowej i państwowej. Jest ono także niezbędne w budowaniu poprawnych relacji miedzy poszczególnymi narodami - mówił w homilii hierarcha wojskowy. - Podejrzliwość jest często początkiem sporów, tych małych i wielkich. Jej smutnym owocem są rozbite małżeństwa, skłócone rodziny, zniszczona atmosfera w miejscu pracy. W skali międzynarodowej brak zaufania prowadzi do intensyfikacji zbrojeń, do konfliktów i wojen. Nad bramami prowadzącymi na cmentarze wojenne można byłoby zawiesić tablice z informacją, że tu spoczywają ofiary konfliktu wywołanego przez podejrzliwych przywódców ludów i narodów - podkreślił w homilii bp Guzdek.

Obowiązek chrześcijan

Obowiązkiem chrześcijan jest miłość Boga i bliźniego – podkreślał natomiast podczas pasterki kard. Kazimierz Nycz. Miłosierdzie jest ważne zarówno w wymiarze lokalnym, państwowym jak i międzynarodowym – wskazywał hierarcha. Metropolita warszawski odprawił mszę św. w parafii pw. św. Marii Magdaleny na warszawskim Wawrzyszewie. Kardynał mówił, że narodziny Jezusa Chrystusa wynikające z miłości Boga do człowieka, są największym objawieniem Boskiego miłosierdzia, które potrzebne jest na każdym poziomie międzyludzkich relacji – rodzinnych, sąsiedzkich, państwowych i międzynarodowych. Miłość wobec bliźnich powinna objawiać się troską m.in. o rodziny, osoby starsze, samotne.WIĘCEJ O TEGOROCZNYCH PASTERKACH CZYTAJ NA TVN24.PL

PAP/ran