Kamienica zaprojektowana przez wybitnego architekta zabytkiem

Warszawa

Kamiencia w rejestrze zabytków | WMKZ
Kamienica w rejestrze zabytków | MWKZ
Kamiencia w rejestrze zabytków | WMKZ
Kamienica w rejestrze zabytków | MWKZ
Kamiencia w rejestrze zabytków | WMKZ
Kamienica w rejestrze zabytków | MWKZ

Wzniesiona 115 lat temu kamienica przy ul. Koszykowej 30 stała się zabytkiem. „Budynek decyduje o tożsamości kulturowej dzielnicy Śródmieście, jako integralny element historycznej tkanki miejskiej” – uzasadnia wojewódzki konserwator zabytków.

Kamienicę wybudowano w latach 1897-98 według projektu Stefana Szyllera (autora m.in. Gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, zabudowań Politechniki Warszawskiej oraz bramy i biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). Teraz trafiła do rejestru zabytków.

Front i oficyna boczna

W oryginalnym kształcie składała się ze skrzydła frontowego oraz trzech oficyn. Elewację zdobił bogaty wystrój architektoniczny w stylu eklektycznym. Obecnie kamienica kamienica składa się z budynku frontowego i oficyny bocznej.

"Obiekt prezentuje walory naukowe, jako przykład kamienicy czynszowej przełomu XIX i XX wieku. Budynek decyduje o tożsamości kulturowej dzielnicy Śródmieście, jako integralny element historycznej tkanki miejskiej" - uzasadnia Agnieszka Żukowska, rzeczniczka Mazowieckiego konserwatora Zabytków. "W opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to właśnie kontekst urbanistyczny budynku kwalifikuje go do objęcia ochroną konserwatorską. Kamienica jest integralną częścią pierzejowej zabudowy kamienicznej ulicy Koszykowej" - dodaje.

Budynek sąsiaduje z socrealistycznym założeniem architektury Placu Konstytucji.

ran//ec