Kaczyński patronem Szkoły Administracji Publicznej

Warszawa

www.prezydent.pl/wikipediaLech Kaczyński był doktorem habilitowanym nauk prawnych

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie nosić imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie.

Nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego było celem nowelizacji ustawy o KSAP oraz kilku innych ustaw.

"Uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu"

Kandydaturę Lecha Kaczyńskiego na patrona szkoły zaakceptowały władze KSAP, zyskała ona także akceptację środowisk naukowych i władz państwowych - zaznaczono w komunikacie prasowym. "Nadanie KSAP imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu oraz wyrazem uznania dla jego dorobku intelektualnego" - czytamy.

Lech Kaczyński był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego oraz działaczem opozycji demokratycznej w PRL. Pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a następnie prezydenta Warszawy. Od 2005 r. był prezydentem do tragicznej śmierci w Smoleńsku w 2010 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r.; wzorowana jest na francuskiej École Nationale D'administration. Kształci urzędników służby cywilnej przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

TAK WYGLĄDA GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY LECHA KACZYŃSKIEGO

Michał Krasucki o głazie Lecha Kaczyńskiego
Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

PAP/kz/mś