"Jesteśmy wezwani, by rozszerzać cywilizację miłości w świecie"

Warszawa

- Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani przez Chrystusa do tego, by przekazywać i rozszerzać cywilizację miłości w świecie - powiedział w czwartek na zakończenie procesji Bożego Ciała w Warszawie patriarcha Antiochii kard. Bechara Butros Rai.

Po mszy świętej, odprawionej podczas uroczystości Bożego Ciała w warszawskiej archikatedrze w. Jana Chrzciciela, sprzed świątyni wyruszyła kilkutysięczna procesja eucharystyczna. Wierni przeszli do ołtarzy ustawionych przy Krakowskim Przedmieściu i na pl. Piłsudskiego. Tam przemawiał m.in. kard. Bechera Butros Rai.

"Pamiątka śmierci Jezusa"

- Jezus Chrystus przez miłość do ludzi zaakceptował swoją mękę i śmierć na krzyżu. Nie ma większej miłości jak ta, która oddaje życie za swoich braci - mówił kardynał i dodał, że w ten sposób, przyjmując w swoim ludzkim sercu miłość Ojca do ludzi, Jezus umiłował ludzi aż do końca.

Nawiązując do procesji eucharystycznej Bożego Ciała, kard. Rai podkreślił, że Jezus ustanowił Eucharystię jako żywą pamiątkę swojej śmierci za ludzkie grzechy, jak również swojego zmartwychwstania dla naszego uświęcenia, aby w Eucharystii zostawić nam dowód swojej miłości.

Brawa dla kardynała Raia

- Jesteśmy wezwani, aby realizować wolność, miłość, sprawiedliwość i pokój. Prosimy o pokój dla Polski, dla Libanu, dla Bliskiego Wschodu. Święta Eucharystia jest miejscem miłości między Bogiem a całym rodzajem ludzkim - podkreślił kard. Rai, który przebywa w Polsce na zaproszenie metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Homilia kardynała maronickiego patriarchy została nagrodzona brawami.

Kociół maronicki to jeden z Kociołów Wschodu, powstały w VII wieku na terenach obecnego Libanu i Syrii. Maronici są w przeważającej mierze wschodnimi katolikami, członkami Kocioła maronickiego. Jako jedyny z Kociołów Wschodu w całoci pozostaje w unii z Rzymem.

Procesja przeszła Krakowskim Przedmieściem
Tomasz Zieliński /tvnwarszawa.pl

Procesja do czterech ołtarzy

Wcześniej Kazimierz Nycz poprowadził procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy ustawionych na Krakowskim Przedmieściu, które zostały przygotowane przez siostry wizytki, wojsko, harcerzy, rzemieślników i studentów.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych stolicy, rektorzy uczelni, wojsko oraz kilkanaście tysięcy mieszkańców Warszawy.

Na zakończenie uroczystości kard. Nycz podziękował wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała, zapraszając jednocześnie do niedzielnych uroczystości, związanych z VI Świętem Dziękczynienia oraz udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa miastu i całej Polsce odśpiewano też dziękczynny hymn Te Deum.

Święto Bożego Ciała zostało ustanowione w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Tego dnia wierni publicznie wyznają wiarę w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

PAP/su/par//b

Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl
Ulicami stolicy przechodzą procesje | Marcin Gula / tvnwarszawa.pl

Na zakończenie uroczystości kard. Nycz podziękował wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała, zapraszając jednocześnie do niedzielnych uroczystości, związanych z VI Świętem Dziękczynienia oraz udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa miastu i całej Polsce odśpiewano też dziękczynny hymn Te Deum.