Janosikowe wyższe o 30 mln

Warszawa

fot. TVN Warszawa

W 2012 roku Mazowsze odda aż 658 mln zł janosikowego. To o 30 mln zł więcej niż w tym roku. Ucierpi na tym szczególnie służba zdrowia, bo wyższy podatek pokryje się ze zmniejszeniem puli środków dla mazowieckich lecznic.

W projekcie budżetu na 2012 rok janosikowe dla Mazowsza zostało naliczone według zasad z 2010 roku. Oznacza to, że nie możemy liczyć na zniżkę, którą udało się wywalczyć na rok 2011.

162 Orliki

Gdyby w przyszłym roku pozostawiona zostawała tegoroczna ulga – zamiast 658 mln zł Mazowsze zapłaciłoby 146 mln zł mniej. Są to znaczące dla województwa środki. Dla przykładu pieniądze te wystarczyłyby np. na budowę 162 orlików, dwóch nowoczesnych szpitali, 46 km dróg wojewódzkich, zakup 16 szynobusów lub budowę 46 km wałów przeciwpowodziowych.

Ucierpią szpitale

Dodatkowo w przyszłym roku szpitale z Mazowsza mają dostać mniej pieniędzy z NFZ niż w tym roku. Przyczyną jest zmiana przepisów i algorytmu podziału środków na poszczególne regiony.

Od 2010 r. zasady podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ są oparte przede wszystkim na kryteriach związanych z liczbą ubezpieczonych zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ oraz na tzw. ryzykach zdrowotnych. Z ustawy usunięte zostały inne wskaźniki, które uwzględniały m.in. udział kosztów pracy w kosztach świadczeń.

Tymczasem na Mazowszu koszty wykonywania świadczeń zdrowotnych należą do najwyższych w kraju. Jest to związane m.in. z dużą liczbą szpitali wysokospecjalistycznych. Zgodnie z nowymi zasadami podziału środków, Mazowsze otrzyma w przyszłym roku o około 1 mld zł mniej na służbę zdrowia.

mjc//par