Janosikowe po nowemu. Wyższe progi dochodów

Najnowsze

sxc.huZmiany w janosikowym

Podniesienie progu dochodów, od którego województwa będą płacić janosikowe, zakłada projekt przyjęty we wtorek przez rząd. Progi wzrosną ze 110 proc. do 125 proc. średnich dochodów podatkowych wyliczonych dla wszystkich województw.

Nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy tzw. janosikowego, to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku, który uznał przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za niekonstytucyjne, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań.

We wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu zapewniono, że projekt realizuje wyrok Trybunału.

Dwa lata

Propozycje dotyczą dwóch lat: 2015 i 2016 i mają objąć wyłącznie województwa. Nie dotyczą powiatów i gmin. "W tym czasie zostaną przygotowane całościowe rozwiązania systemowe dotyczące wszystkich jednostek samorządu terytorialnego" - zapowiedziano w komunikacie CIR. Projekt zakłada m.in. podniesienie poziomu dochodów, po przekroczeniu których województwa będą dokonywały wpłat, i obniżenie kwoty przekazywanej nadwyżki na rzecz innych województw. "Wpłat będą dokonywały województwa, w których dochody na jednego mieszkańca będą wyższe od 125 proc. średnich dochodów (obecnie są wyższe od 110 proc.); obniżona zostanie także kwota przekazywanej nadwyżki; dzięki tym przepisom wpłaty w 2015 r. będą niższe o 195,6 mln zł" - wyjaśniono w komunikacie. Propozycja wprowadza też maksymalny poziom wpłat do 35 proc. dochodów podatkowych, a także możliwość obniżenia wpłat województw w trakcie roku budżetowego, jeśli ich wpływy podatkowe spadną o więcej niż 10 proc. w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem.

Przewiduje też nowy sposób podziału janosikowego: 52 proc. wpłat ma trafiać do regionów z najwyższym bezrobociem, a 48 proc. otrzymają województwa na wyrównanie poziomu dochodów.

System dotacji

Założono również wyłączenie z udziału w podziale subwencji wyrównawczej (z budżetu państwa) i subwencji regionalnej (janosikowego pochodzącego z wpłat) województw, które dokonają wpłat. Ponadto wprowadzono system dotacji na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, co ma sprawić, że "nie będzie ujemnych skutków dla samorządów województw". Jak zapowiedziano, "dotacja z budżetu państwa na drogi wojewódzkie w 2015 r. ma wynieść 150 mln zł, a w 2016 r. - nie więcej niż 150 mln zł".

Więcej na tvn24bis.pl.

Duch JanosikaCzarno na białym TVN24

PAP/mn//bgr/kdj

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu