Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Jan Ołdakowski ponownie dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego

Warszawa

TVN24Jan Ołdakowski dyrektorem muzeum

Jan Ołdakowski został powołany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. - Chciałbym, żeby muzeum się rozbudowało, planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych - zapowiedział we wtorek.

Jan Ołdakowski został powołany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. - Chciałbym, żeby muzeum się rozbudowało, planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych - zapowiedział we wtorek.

Ołdakowski został powołany na kolejną kadencję na mocy zarządzenia prezydenta m. st. Warszawy, datowanego na 4 lipca. Zgodnie z dokumentem jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 sierpnia 2024 roku.

"Nie jest to dla mnie nowość"

Jak poinformował we wtorek PAP dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmowa z prezydentem Warszawy o dalszej współpracy odbyła się w grudniu ubiegłego roku. - Wtedy też dowiedziałem się, że będę miał nowy kontrakt, także nie jest to dla mnie nowość. Pracowaliśmy nad tym - powiedział.

Pytany o plany na kolejną kadencję, Ołdakowski podkreślił, że chciałby, aby MPW "rozbudowało się". - Planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych. W sensie społecznym najważniejsze jest dla nas budowanie swoistej sztafety pokoleń, czyli rozbudowywanie kontaktów młodych, zaangażowanych ludzi z powstańcami warszawskimi, świadomość przejmowania przez tych młodych ludzi wartości, które były kluczowe dla pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, dla pokolenia powstańców - wyjaśnił.

Dodał, że zależy mu również na tym, by "było jak najwięcej spotkań oraz świadomości, że młodzi ludzie zaangażowani, harcerze, wolontariusze, członkowie rodzin powstańczych, przyjmują swoistą odpowiedzialność za sprawy publiczne". - Tak jak mówił to dwa lata temu, żegnając się w Muzeum Powstania Warszawskiego generał Zbigniew Ścibor-Rylski. On apelował do młodych harcerzy, do młodych wolontariuszy: "uczcie się, zdobywajcie kompetencje, bo weźmiecie kiedyś odpowiedzialność za Polskę". Chcemy uczyć młodych ludzi również, że naśladowanie powstańców to branie odpowiedzialności za sprawy ważne - zaznaczył Ołdakowski.

Od 2004 roku

Jan Ołdakowski pełni funkcję dyrektora muzeum od 2004 roku, czyli od początku jego działalności. Wcześniej był pełnomocnik do spraw muzeum ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Ołdakowski jest także współtwórcą koncepcji i programu działalności MPW.

Zgodnie ze statutem MPW ogólny nadzór nad muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni - prezydent Warszawy, który powołuje i odwołuje dyrektora placówki na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza muzeum przy pomocy trzech zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu zgody prezydenta Warszawy.

Do zadań dyrektora należy między innymi kierowanie działalnością podstawową, naukowo-badawczą, edukacyjną, organizacyjną, administracyjną oraz finansową i techniczną. Prócz tego dyrektor prowadzi nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem muzeum, czuwa nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami i nadzoruje redakcję wydawnictw i druków muzealnych. Do zakresu jego działań należy także m.in. przedstawianie właściwym organom i instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, a także wniosków finansowych i inwestycyjnych.

Od prawie 15 lat

Muzeum Powstania Warszawskiego powstało w 2004 roku z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy. Do zakresu jego działania należy m.in. gromadzenie zabytków dotyczących dziejów Powstania Warszawskiego 1944 roku oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego, opracowywanie i konserwacja zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie ich, popularyzacja, a także prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i żołnierskich oraz działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o ubiegłorocznych uroczystościach na Kopcu Powstania Warszawskiego:

Ogień na Kopcu Powstania TVN24
wideo 2/5

PAP/ab/pm