Jak urządzić metropolię? Wojewoda zaprasza samorządowców

Warszawa

Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.plBędzie spotkanie w urzędzie wojewody

Rozpoczynają się długo oczekiwane konsultacje dotyczące nowego ustroju Warszawy. Wojewoda mazowiecki wysłał włodarzom okolicznych gmin specjalną ankietę i zaprosił ich na spotkanie. Odbędzie się w najbliższy czwartek.

- Wczoraj (w poniedziałek – red.) wystosowałem do wszystkich gospodarzy gmin przyszłej metropolii imienne zaproszenie na spotkanie – powiedział w radiu RDC Zdzisław Sipiera. Jak dodał, do spotkania przygotowuje się też poseł Jacek Sasin, który odpowiednio wcześniej (nie podał terminu) zorganizuje konferencję prasową w tej sprawie.

Ankieta dla samorządowców

Sipiera chciałby, aby samorządowcy przygotowali się do spotkania "merytorycznie". Dlatego oprócz zaproszenia wysłał im też specjalną ankietę. Zebrany w niej materiał ma "posłużyć lepszemu przygotowaniu najbliższego spotkania".

Formularz zawiera sześć pytań otwartych i jedno zamknięte, w którym należy wskazać jaką gminę się reprezentuje.

Oprócz tego, wojewoda pyta m.in. o opinię na temat zaproponowanego obszaru metropolii, kompetencji jakie powinna ona posiadać czy sposobu reprezentacji poszczególnych gmin i dzielnic w radzie metropolii.

Warszawski ratusz potwierdza, że zaproszenie od wojewody dotarło. Entuzjazmu jednak nie wzbudziło. - Podobnie jak inne gminy uważamy, że organizacja spotkania w tym samym terminie co wcześniej zapowiadane spotkanie korporacji samorządowych jest co najmniej niefortunne – przyznaje rzecznik urzędu miasta Bartosz Milczarczyk.

Jak dodaje, ratusz liczy, że wobec tego wojewoda przełoży termin spotkania.

List od wiceprezydenta

PiS na razie wstrzymał się z realizacją ustawy o zmianie ustroju Warszawy. Politycy tej partii przekonują, że w pierwszej kolejności chcą przeprowadzić "szerokie konsultacje" z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pierwsze spotkanie odbyło się w urzędzie wojewódzkim 8 lutego. Miało charakter organizacyjny i – jak opisywał Sipiera - rozpoczynający dyskusję nad powołaniem metropolii. Zapowiedziano, że kolejne odbędzie się za trzy tygodnie.

Wyznaczony termin minął, spotkanie się nie odbyło. To skłoniło wiceprezydenta stolicy Michała Olszewskiego do napisania listu zarówno do wojewody Sipiery, jak i posła Sasina.

Olszewski przypomniał politykom PiS głośne zapowiedzi konsultacji (padające m.in. w mediach). Domagał się sprawozdania z dotychczas przeprowadzonych działań i planu tych, które mają się odbyć w przyszłości.

Podkreślił też, że przedstawiciele podwarszawskich miejscowości optują za wycofaniem z Sejmu projektu ustawy skutkującego poszerzeniem stolicy do 32 okolicznych gmin. I apelują o wprowadzenie nowego – tzw. ścieżką rządową (a nie poselską), która wymaga przeprowadzenia konsultacji.

Na spotkaniu 8 lutego poseł Sasin stwierdził, że nie jest władny do podejmowania tego typu decyzji. "Czy przedstawili panowie ten postulat osobom decyzyjnym w tej sprawie i z jakim rezultatem?" – dopytywał wobec tego Olszewski. Odpowiedzi na list - jak twierdzi - jeszcze nie otrzymał.

Czytaj także o wstrzymanym przez wojewodę referendum warszawskim:

Wojewoda unieważnił uchwałę o referendum w Warszawie
TVN24

kw/b