Jak rozpoznawać drzewa i ptaki? Nauczą w Lesie Kabackim

Warszawa

Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM
Nowe centrum edukacyjne w Powsinie | UM

Powstaje program przebudowy kompleksu parku powsińskiego, by stał się terenem rekreacyjno-wypoczynkowym chętniej odwiedzanym przez mieszkańców stolicy - zapowiedział wiceprezydent Michał Olszewski. Od tego weekendu zacznie działać Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tam, dzięki multimedialnym pomocom i spacerom wśród zieleni, będziemy mogli poznać ciekawostki dotyczące warszawskich lasów.

Powstaje program przebudowy kompleksu parku powsińskiego, by stał się terenem rekreacyjno-wypoczynkowym chętniej odwiedzanym przez mieszkańców stolicy - zapowiedział wiceprezydent Michał Olszewski. Od tego weekendu zacznie działać Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tam, dzięki multimedialnym pomocom i spacerom wśród zieleni, będziemy mogli poznać ciekawostki dotyczące warszawskich lasów.

Wiceprezydent wyjaśnił, że zmodernizowana będzie cała infrastruktura w Powsinie, np. ławki. - W tym roku rozpocznie się praca, w którą - mam nadzieję - zaangażują się także mieszkańcy, po to, żeby się zastanowić, jak to miejsce ożywić - dodał.

Przetrzebią roślinność nad Kanałem Żerańskim. Nawet 1400 drzew pod topór

Przypomniał, że z okazji Światowego Dnia Wolontariatu 16 maja wolontariusze z urzędu miasta będą naprawiali urządzenia w powsińskim parku.

Poznaj warszawskie lasy

Pierwszym elementem rewitalizacji Powsina jest nowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej, które od najbliższego weekendu będzie otwarte dla wszystkich chętnych. Budowa kompleksu kosztowała ponad 7 mln zł.

Tablice dźwiękowe, blaty stołów z  namalowanymi owadami i ptakami, ścieżka zmysłów, rymowanki-zgadywanki o gatunkach drzew i zwierząt to tylko niektóre pomoce dydaktyczne, jakie będą używane w nowo otwartym centrum - informuje stołeczny ratusz.

Centrum znajduje się w granicach Lasu Kabackiego, największego spośród 15 wchodzących w skład lasów miejskich.

Najstarsze drzewo w Warszawie "w bardzo kiepskim stanie"

Odbywać się tam będą zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych. Na zajęciach dowiemy się m.in. jakie gatunki flory i fauny występują w obrębie i w okolicach Warszawy, nauczyć się rozpoznawania gatunków ptaków po śpiewie, jak budować budki lęgowe, jak wyglądają tropy sarny czy dzika, jak rozpoznawać gatunki drzew po liściach.

9 leśnych tras

Prowadzone będą też zajęcia terenowe. W rezerwacie znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-leśne, których zadaniem jest przybliżenie zwiedzającym historii Lasu Kabackiego i życia lasu.

Wytną drzewa przy Polu Mokotowskim. Ochocianie: to dopiero początek

W lasach miejskich dodatkowo utworzono siedem podobnych ścieżek zlokalizowanych w czterech dzielnicach Warszawy, które uzupełniają terenową ofertę edukacyjną Centrum w Powsinie.

Milion drzew dla Warszawy

Warszawa jest najbardziej zalesionym miastem w Polsce. Lasy zajmują ponad 8 tys. ha, co stanowi 15 proc. obszaru miasta.

Wiceprezydent poinformował, że za miesiąc władze będą gotowe do rozpoczęcia dużego programu rozwoju zieleni w mieście. Olszewski wyjaśnił, że program będzie składał się z dwóch elementów: posadzenia miliona drzew oraz akcji edukacyjnej, która ma uczyć mieszkańców, jak dbać o zieleń czy zachęcać ich do wyboru rodzimych gatunków krzewów i drzew w ogrodach.

- Chcemy zachęcić mieszkańców stolicy i przedsiębiorców do zwiększania ilości drzew w Warszawie. Chcemy też pokazać, jakie gatunki drzew sadzić, jak dbać o zieleń - przekazał wiceprezydent.

PAP/lulu