Przygotuj się na:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości wiążą się z ogromnymi utrudnieniami. Bieg Niepodległości przetnie miasto na pół, a wzdłuż trasy marszu narodowców już od samego rana ustawione będą betonowe zapory.

Jak głosować w wyborach? Sprawdź formalności

Warszawa

fot. TVN Warszawa

Za miesiąc czeka nas głosowanie w wyborach do sejmu i senatu. Niektórzy musza wypełnić dodatkowe formalności, żeby bez przeszkód wziąć w nim udział. Urzędnicy przypominaja o najważniejszych terminach dla osób niepełnosprawnych i głosujących przez pełnomocnika lub poza miejscem zamieszkania.

Najwcześniej o odpowiednie wnioski muszą się zatroszczyć osoby niepełnosprawne, które chcą głosować korespondencyjnie, w tym także skorzystanić z nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille'a. Jeśli do 19 września wyślą zgłoszenie, najpóźniej na 7 dni przed wyborami dostaną do rąk własnych specjalny pakiet wyborczy z urzędu gminy.

Druki wniosków, na których można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, dostępne są w urzędach dzielnic i na stronie bip.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:• nazwisko i imię,• imię ojca,• datę urodzenia,• numer PESEL,• oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,• wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (osoby, które nie skorzystają z druku zgłoszenia, muszą dopisać: wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone dzień 9 października 2011r.)• wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Kontakty do miejsc przyjmowania zgłoszeń i szczegółowe warunki głosowania korespondencyjnego można znaleźć na stronie urzędu miasta.

Pełnomocnik pomoże niepełnosprawnym i seniorom

Innym sposobem jest głosowanie przez pełnomocnika. Z takiej formy mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat. Musza tylko do 29 września złożyć w swojej dzielnicy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Dokument składa się z dwóch formularzy: wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa. Można go znaleźć w każdej dzielnicy lub na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl. Dokument trzeba złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:• kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat)• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa).

Szczegółowe warunki głosowania przez pełnomocnika, formularze i listę miejsc składania wniosków można znaleźć w komunikacie urzędu miasta.

Głosujesz poza miejscem zamieszkania? Weź zaświadczenie

Najwięcej czasu na formalności mają ci, którzy w wyborach parlamentarnych będą głosować poza swoim miejscem zamieszkania. Wnioski w swoich dzielnicach moga składać do 7 października.

Od razu dostaną zaświadczenie, z którym będą mogli oddać głos głosować w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej (tj. na terenie kraju, na terenie placówek dyplomatycznych poza granicami Polski, na statkach morskich, w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych).

Zaświadczenia o prawie do głosowania jest też niezbędne osobie, która zgodziła się na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, a nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wniosek można złożyć osobiście lub upoważnić do tego zaufaną osobę - wtedy musi ona dysponować odpowiednim upoważnieniem z dokładnymi danymi swoimi i osoby upoważniającej.

Szczegółowe informacje, formularze do ściągniećia oraz listę miejsc składania wniosków mozna znaleźć w komunikacie urzędu miasta.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYBORACH NA TVN24.PL

js/roody