Happach architektem miasta. Dostała szczególne uprawnienia

Warszawa

UMMarlena Happach - architekt miasta oraz Michał Olszewski - wiceprezydent Warszawy

Wysoka jakość publicznej przestrzeni, ochrona powojennych zabytków i nowe rozwiązania dla wysokościowców w stolicy zapowiada Marlena Happach, nowy architekt miasta. To funkcja przywrócona po 10 latach od likwidacji, za którą odpowiada ta sama osoba - Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zmienia strukturę. Jego dyrektor, Marlena Happach w czwartek 24 listopada została architektem miasta. Jak zapowiada stołeczny ratusz, nowej funkcji nadano szczególne uprawnienia, a same zmiany podyktowane są pracami nad nową strategią rozwoju miasta #Warszawa 2030. Architekt miasta ma koordynować pracę różnych biur z naciskiem na konsultacje społeczne na możliwie wczesnych etapach opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

- Jesteśmy rozliczani za realne zmiany w przestrzeni. Dlatego musimy wzmocnić współpracę, jasno komunikować swoje działania i współpracować ze społeczeństwem. Zapewnimy wysoką jakość przestrzeni publicznej, będziemy chronili zabytki powojennego modernizmu i wprowadzimy nowe rozwiązania dotyczące wysokościowców w stolicy – dodaje Marlena Happach, dyrektor biura i architekt miasta.

Wspólne procedury i standardy

Część zadań przejmie planowany nowy pion biura, odpowiedzialny za kwestie związane ze strategią rozwoju i studium miasta oraz rewitalizację. Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na jego wicedyrektora.Jak podaje ratusz, warunki zabudowy będą wydawane zgodnie z podziałem na rejony obowiązującym w biurze przy opracowywaniu planów miejscowych. Ma być łatwiej dzięki procedurom i wspólnym standardom, uzgodnionym z dzielnicowymi wydziałami architektury.

Priorytet dla planów przy metrze

Prace mają zostać zintensyfikowane, ale z określonymi priorytetami. Ratusz podaje, obecnie w stolicy obowiązuje 245 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze prawie 19 ha (co stanowi 36,18 proc. powierzchni miasta). W trakcie sporządzania jest ich 224 - obejmujących podobną powierzchnię Warszawy.

- W pierwszej kolejności powstaną plany przy nowych stacjach metra, w otoczeniu zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz dla nowych dzielnic mieszkaniowych. W 2017 r. ma zostać uchwalonych co najmniej 20 nowych planów – informuje Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy urzędu miasta.Za komunikację z mieszkańcami odpowiedzialny będzie Wydział Dialogu w Planowaniu (także bezpośrednio podległy architektowi miasta). Urzędnicy deklarują, że opracowywaniu nowych planów, już od najwcześniejszego etapu, będą teraz towarzyszyły konsultacje, dostosowane do specyfiki danego obszaru miasta. Nowy wydział będzie również odpowiadał za współpracę z organizacjami pozarządowymi, działania informacyjne i promocyjne biura oraz organizację konkursów architektonicznych. Te dla kluczowych miejskich obiektów o funkcjach administracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych będą odtąd obowiązkowe.

Był już naczelny architekt

W przeszłości Warszawa już miała naczelnego architekta. Ostatnim, który pełnił tę funkcję w latach 2003-2006, był Michał Borowski. Został zdymisjonowany w grudniu 2006 roku, gdy po raz pierwszy na prezydenta Warszawy wybrana została Hanna Gronkiewicz-Waltz. To była jedna z jej pierwszych decyzji. Stanowisko naczelnego architekta zostało zniesione.

W jego miejsce powołała ekspercką Radę Architektury i Rozwoju Warszawy, ale współpraca z władzami stolicy nie układała się najlepiej, dlatego została rozwiązana w 2011 roku. W zamian cztery lata później powołano Radę Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy, ale nigdy nie nadano jej właściwej rangi i efekty jej pracy pozostają szerzej nieznane.

Po 10 latach Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowił wrócić do koncepcji z naczelnym architektem.

Priorytetem są plany zagospodarowania przy stacjach metra:

Jerzy Lejk z Metra Warszawskiego o budowie II linii
Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

skw/sk