Guział wystawił się na licytację. Kogo poprze w II turze?

Warszawa

tvnwarszawa.plPostulaty Piotra Guziała

Piotr Guział przedstawił swoje oczekiwania wobec kandydata, któremu udzieli poparcia w II turze wyborów na prezydenta Warszawy. - Nim podejmę decyzję kogo popieram i zwrócę się do moich wyborców z apelem, by wsparli mnie w moim wyborze, chcę by oboje ustosunkowali się do moich propozycji - informuje Guział.

Guział zdobył w wyborach prezydenckich ponad 8,5 proc. głosów. Decyzją, kogo poprze w II turze, może dać sporą przewagę Gronkiewicz-Waltz lub znacznie przybliżyć Jacka Sasina do urzędującej prezydent. Od czego dokładnie ją uzależnia?

"Uważam, że ponad 50 tys. wyborców, którzy oddali na mnie swoje głosy, popierali mnie nie tylko za cechy osobowościowe, ale przede wszystkim głosowali za moim programem dla Warszawy. Obszary problemowe, których dotykam są znane obojgu kandydatom, dlatego oczekuję, że otrzymam odpowiedź na moje wezwanie do środy dnia 26 listopada do godziny 12" - twierdzi Guział. I przedstawia swoje postulaty.

Jego lista to w sumie 21 punktów związanych z komunikacją miejską, przestrzenią publiczną, budżetem, sportem, edukacją i gospodarowaniem mieszkaniami komunalnymi.

Pełna lista oczekiwań Guziała:

KOMUNIKACJA MIEJSKA

1. Obniżenie cen biletów okresowych komunikacji miejskiej o 50% dla posiadaczy Karty Warszawiaka

2. Przystąpienie do budowy parkingów podziemnych pod głównymi placami miasta w PPP.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

3. Zobowiązanie się do realizacji „Umowy społecznej”, zawartej przeze mnie z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, która przewiduje m.in. opracowanie w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach wspólnej dla miasta, branży reklamowej i strony społecznej koncepcji i ram funkcjonowania reklamy zewnętrznej,a także zobowiązanie się do uzgodnienia z branżą reklamową w ciągu 12 miesięcy po wyborach 600 lokalizacji w pasach drogi i na terenach miasta w zamian za likwidację 3000 nośników.

4. Poparcie złożonego przeze mnie w Sejmie projektu obywatelskiego projektu ustawy, która uniemożliwia zwroty w naturze nieruchomości służących publicznie, takich jak m.in. placówki oświatowe, czy parki.

5. Utworzenie stanowiska „Ogrodnika Miasta” i niezwłoczne rozpoczęcie sadzenia zieleni na głównych placach i wzdłuż głównych deptaków miasta.JAKOŚĆ ŻYCIA6. Zmianę lokalizacji budowy Szpitala Południowego i wycofanie się z decyzji o jego budowie w sąsiedztwie w kolizji z planami rozbudowy Centrum Onkologii i Instytutem Hematologii, czyli kosztem chorych na raka.

7. Niezwłoczne zablokowanie dalszej eksploatacji kompostowni w Radiowie.

8. Rozpoczęcie programu budowy kanalizacji sanitarnej, który doprowadzi kanalizację do wszystkich gospodarstw domowych w 6 lat.

URZĄD I BUDŻET

9. Przekazanie zarządom dzielnic większych kompetencji, szczególnie w obszarach zarządzania zasobem ludzkim, gospodarki nieruchomościami, architektury i nadzoru nad jednostkami i zakładami budżetowymi funkcjonującymi w dzielnicach.

10. Coroczne podwajanie kwoty budżetu obywatelskiego i umożliwienie zgłaszania projektów ogólnomiejskich.

11. Zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych dzielnic do poziomu sprzed 2009 r., czyli ustalenie „kotwicy”dotyczącej wydatków inwestycyjnych polegającej na tym, że co najmniej 20% budżetu inwestycyjnego miasta jest do dyspozycji dzielnic, a nie jak obecnie około 10%.

12. Wydłużenie pracy urzędów, a w szczególności Wydziałów Obsługi Mieszkańców, od godziny 7 do godziny19.

SPORT

13. Przystąpienie do budowy stadionu lekkoatletycznego na terenach RKS SKRA oraz hali widowiskowej w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

14. Rozpoczęcie programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich i lekkoatletycznych w każdej dzielnicy oraz nowoczesnych boisk przy wszystkich placówkach oświatowych.

15. Istotne zwiększenie dofinansowania dla czołowych zespołów drużynowych reprezentujących Warszawę w rozgrywkach ligowych.

EDUKACJA

16. Wprowadzenie do godziny 17 nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach uczących kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości

17. Rozpoczęcie budowy 10 tys. miejsc w żłobkach i przedszkolach, która powinna zakończyć się na 100-lecieodzyskania przez Polskę niepodległości.

18. Nieodpłatne udostępnienie harcerzom pomieszczeń w szkołach na harcówki, wszędzie tam, gdzie co najmniej hufiec zgłosi taką potrzebę.

MIESZKANIA KOMUNALNE

19. Przywrócenie starych zasad wykup mieszkań komunalnych zbudowanych przed 1990 r. z bonifikatą 90proc. i wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dla budynków mieszkalnych z bonifikatą 95 proc.

20. Wprowadzenie uśrednionego ryczałtu w mieszkaniach komunalnych, w których ogrzewanie jest na prąd.

21. Rozpoczęcie programu budowy 5 tys. mieszkań komunalnych w 4 lata w ramach PPP.

Zobacz przedwyborczy wywiad tvnwarszawa.pl z Piotrem Guziałem:

Warszawska straż miejska jak GROM?
tvnwarszawa.pl / Artur Węgrzynowicz

kś/ran