Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Grunty pod szkołą i blokiem wracają do miasta

Warszawa

Google EarthNieruchomość przy Barskiej

Ratusz na podstawie "małej ustawy reprywatyzacyjnej" umorzył roszczenia do terenu liceum Dembowskiego na Ochocie i do terenu pod blokiem mieszkalnym na Bielanach. Nieruchomości wracają do zasobu miasta.

Ratusz poinformował we wtorek, że wydał w ubiegłym tygodniu dwie kolejne decyzje w sprawie umorzenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Pod szkołą

Tym razem chodzi o roszczenia do nieruchomości przy Grodeckiej i Projektowanej. Obecnie to tereny mieszkaniowe przy skrzyżowaniu ulic Oczapowskiego i Pilcha na Bielanach czyli teren pomiędzy blokami i część terenu pod blokiem przy Oczapowskiego 14.Druga nieruchomość, która wraca do miasta znajduje się przy Joteyki. Obecnie to teren XLVIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Edwarda Dembowskiego przy Barskiej 32, na Ochocie. Chodzi o teren przy wjeździe, część parkingu i pod środkową częścią budynku szkoły.Ratusz podkreśla, że umorzenie roszczeń było możliwe dzięki tak zwanej małej ustawie reprywatyzacyjnej. Została uchwalona w 2015 r. Wprowadziła między innymi ograniczenie handlu roszczeniami na terenie stolicy, a także dała podstawę do odmowy zwrotu nieruchomości służących obecnie celom publicznym.

206 "śpiochów"

Ustawa wprowadziła też m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących "śpiochów", czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. W konsekwencji status prawny "śpiochów" jest nieuregulowany. Aby to zmienić stołeczny ratusz zaczął zamieszczać ogłoszenia w prasie i na swojej stronie internetowej dotyczące takich właśnie nieruchomości.W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". Łącznie w czternastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 206 takich nieruchomości. W styczniu w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano już 41 decyzji dotyczących "śpiochów", w wyniku których ratusz i Skarb Państwa reprezentowany przez prezydenta Warszawy odzyskały 35 nieruchomości.Miasto nie musi też zwracać nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne, takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki. Ratusz podał, że od roszczeń uwolniono już 53 tego typu obiekty i działki. A ogółem wydano już 283 decyzji, w tym 135 odmownych.

ZOBACZ JEDNO Z OGÓLNYCH POSTĘPOWAŃ KOMISJI REPRYWATYZACYJNEJ:

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła na komisjęTVN24
wideo 2/5

PAP/ran