Gronkiewicz-Waltz rozdzieliła obowiązki między zastępców


Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała zarządzenie dotyczące określenia kompetencji wiceprezydentów Warszawy. Po dymisji Jarosława Jóźwiaka część z jego zadań trafi na barki prezydent miasta.

Po tym jak Hanna Gronkiewicz Waltz odwołała wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, a drugi zastępca – Jarosław Jóźwiak podał się do dymisji w ratuszu trwają zmiany. Zarządzeniem z 13 września Hanna Gronkiewicz-Waltz rozdzieliła kompetencje najważniejszych osób w mieście.

Zadania Jóźwiaka w ręce Gronkiewicz-Waltz

"Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Warszawy: Gabinet Prezydenta, Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Kadr i Szkoleń, Biuro Kultury, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rady m.st. Warszawy, Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy" - czytamy w zarządzeniu.

Część z nowych obowiązków w ręce prezydent miasta trafiło od Jarosława Jóźwiaka. To Biuro Kultury, Marketingu czy Bezpieczeństwa.

Z kolei nowy wiceprezydent Witold Pahl ma prowadzić zadania z zakresu: gospodarki nieruchomościami, funkcjonowania kontroli oraz jednostek organizacyjnych Warszawy, nadzoru właścicielskiego, obsługi prawnej oraz systemu zamówień publicznych.

Drogownictwo do Olszewskiego

"Michałowi Olszewskiemu Zastępcy Prezydenta powierza się prowadzenie zadań z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i komunikacji, działalności gospodarczej i zezwoleń, koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację, rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej m.st. Warszawy, gospodarki odpadami komunalnymi, infrastruktury, realizacji projektów przy udziale partnerów prywatnych, ochrony i kształtowania środowiska, polityki lokalowej i rewitalizacji oraz inwestycji m.st. Warszawy" - czytamy.

Na barki wiceprezydenta Olszewskiego spadło Biuro Drogownictwa i Komunikacji, którym wcześniej zajmował się Jacek Wojciechowicz. Początkowo mówiło się, że z działki Wojciechowicza Olszewski przejmie tylko architekturę i inwestycje.

Wojdat jak wiceprezydent

W gestii Włodzimierza Paszyńskiego pozostają edukacja, ochrona zdrowia, sprawy społeczne i ochrona zabytków.

Natomiast sekretarz miasta Marcin Wojdat będzie sprawował nadzór nad Centrum Komunikacji Społecznej oraz sześcioma biurami: Administracji i Spraw Obywatelskich, Geodezji i Katastru, Informatyki i Przetwarzania Informacji, Koordynacji Inwestycji i Remontów, Biurem Organizacji Urzędu, Sportu i Rekreacji.

[object Object]
Prezydent Warszawy o nowych procedurach reprywatyzacjiTVN24
wideo 2/13

kz/mś

Pozostałe wiadomości