Gnijące mięso, eternit i kilkadziesiąt opon na dzikim wysypisku

Warszawa

Straż Miejska m. st. WarszawyDzikie wysypisko na Targówku

Kilkadziesiąt zużytych opon, trzy metry sześcienne płyt eternitowych, odpady budowlane i resztki z barów - takie śmietnisko na jednej z działek na Targówku odkryli strażnicy miejscy.

Po odkryciu nielegalnego wysypiska straż ustaliła, kto odpowiada za teren. Zarządzająca nim firma zadeklarowała, że natychmiast posprząta śmietnisko.

- Firma niedawno zajęła ten teren. Mięso zostało bezzwłocznie usunięte. Pozostałe odpady, zgodnie z deklaracją właściciela, będą sukcesywnie utylizowane przez podmioty koncesjonowane – mówi Anna Krzeczkowska, kierownik referatu ds. kontroli środowiska oddziału ochrony środowiska straży miejskiej.

Do czasu wykonania zleconych prac teren będzie monitorowany przez funkcjonariuszy. Po zakończeniu sprzątania właściciel będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające pozbycie się odpadów.

Kontrola "dzikich wysypisk"

Straż miejska deklaruje walkę z takimi miejscami. Funkcjonariusze prowadzą intensywne kontrole we wszystkich dzielnicach. Sprawdzają sposób gospodarowania odpadami, sposób segregowania śmieci czy dowody na regularne opróżnianie szamba.

- Naszym celem jest doprowadzenie do uporządkowania zaniedbanych terenów i oczyszczenie miasta z "dzikich wysypisk". Wszystkim nam powinno zależeć na estetyce przestrzeni publicznej. Kontrolujemy nie tylko tereny ogólnodostępne dla mieszkańców, ale również sprawdzamy jak właściciele prywatnych posesji dbają o przestrzeganie obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta – podkreśla Anna Krzeczkowska.

Informacje o zanieczyszczonych terenach mieszkańcy mogą przekazywać pod numer alarmowy straży miejskiej – 986.

Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska
Dzikie wysypisko na Targówku | straż miejska

mś/sk