Generał Ścibor-Rylski ponownie prezesem Związku Powstańców Warszawskich

Warszawa

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski został na środowym walnym zebraniu Związku Powstańców Warszawskich wybrany ponownie na prezesa organizacji. Podczas zjazdu nadano też tytuły honorowych członków związku m.in. szefowi Urzędu ds. Kombatantów Janowi S. Ciechanowskiemu.

Uczestnicy zebrania delegatów związku, które miało miejsce w Warszawie, tytuły honorowych członków organizacji przyznali także przewodniczącej Rady Warszawy Ewie Malinowskiej-Grupińskiej, kpt. Żeglugi Wielkiej, który dowodził statkiem "Powstaniec Warszawski" - Janowi Pruefferowi oraz Waldemarowi Strzałkowskiemu z Kancelarii Prezydenta.

"By młode pokolenia pamiętały, o co państwo walczyli"

- To wielki zaszczyt, że możemy się spotkać przy okazji walnego zebrania związku, który tyle robi, by szczególnie młode pokolenia pamiętały, o co państwo walczyli. Coraz więcej młodych Polaków zdobywa wiedzę o powstaniu, są wydawane nowe publikacje, pisane także przez autorów zagranicznych, co przyczynia się do wzrostu podziwu dla postaw tamtych młodych Polek i Polaków. Coraz więcej osób ma szansę poznać historię tych wspaniałych patriotów wychowanych w ideałach II Rzeczypospolitej. I dziś jest okazja, by państwu za to wszystko podziękować. To jeden z najpiękniejszych przykładów męstwa i umiłowania ojczyzny - mówił Ciechanowski.

Organizacja zrzesza 1,2, 1,3 tys. członków

W Związku Powstańców Warszawskich działa 28 środowisk i siedem kół terenowych. Władze oceniają, że organizacja zrzesza obecnie ok. 1,2-1,3 tys. członków. W mijającej kadencji działalność związku koncentrowała się głównie na kwestiach upamiętnienia i etosu powstania warszawskiego, sprawach związanych z zabezpieczeniem socjalnym i opieką zdrowotną nad członkami, a także uhonorowaniem zasłużonych dla upamiętnienia zrywu. Zarząd szczególną uwagę poświęcił też mającym miejsce w tym roku obchodom 70. rocznicy wybuchu powstania.

Wspomniano także, że w mijającym roku zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o kombatantach, na mocy której utworzono np. Korpus Weterana Walk o Niepodległość RP. Związek był także inicjatorem prawnej ochrony znaku Polski Walczącej. 1 sierpnia br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ochronie tego znaku. Przedstawiciele związku poinformowali też, że powstaje Ochotniczy Korpus Opiekuńczy PCK "Oko", który ma nieść pomoc byłym powstańcom. Podali również, iż dla uczczenia 70. rocznicy powstania Urząd ds. Kombatantów wydał okolicznościowy medal. Od 2011 r. Urząd przyznaje też medal "Pro Patria" za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP.

Prezesem został ponownie gen. Zbigniew Ścibor-Rylski

Na zebraniu udzielono absolutorium ustępującym władzom związku i wybrano nowe. Prezesem został ponownie gen. Zbigniew Ścibor-Rylski. W skład zarządu głównego weszli też piastujący wcześniej funkcje we władzach organizacji: Edmund Baranowski, Wojciech Barański, Jerzy Broszkiewicz, Zbigniew Galperyn, Halina Jędrzejewska, Tytus Karlikowski, Jolanta Kolczyńska, Jerzy Turzewski i Eugeniusz Tyrajski.

- Serdecznie dziękuję wam, koleżanki i koledzy, za ponowny wybór na prezesa związku. Jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt i mam nadzieję, że mimo wieku dam radę sprawować nadal tę funkcję. Jesteśmy jedną wielką rodziną powstańczą. Dziękuję wszystkim wam za ofiarną pracę i życzę optymizmu, uśmiechu i zadowolenia - powiedział po głosowaniu gen. Ścibor-Rylski.

Generał Ścibor-Rylski
TVN24

PAP