Gdzie na Żoliborzu (ciężko) zaparkować?

Warszawa

fot. TVN Warszawa

Gdzie na Żoliborzu potrzeba nowych miejsc parkingowych? Gdzie można je tanio zbudować bez zajmowania terenów zielonych? Władze dzielnicy przedstawią wyniki ankiety prowadzonej wśród mieszkańców Żoliborza. Będzie można przedstawić także swoje pomysły.

Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki ankiety przeprowadzonej na stronie urzędu dzielnicy.

W badaniu wzięły udział 262 osoby. 58 osób zaproponowało likwidacje torów tramwajowych wzdłuż ulicy Mickiewicza. 107 domaga się zagospodarowania pustej przestrzeni nad stacją metra plac Wilsona, którą już kilka lat temu zaplanowano na parking.

Spotkanie, prowadzone przez moderatora odbędzie się dziś w żoliborskim ratuszu w sali 328 o godz. 18:00.

mjc//par