Fragmenty muru getta w rejestrze zabytków

Warszawa

Mur zostanie odnowionyArtur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
wideo 2/2

Wojewódzki konserwator wpisał do rejestru zabytków fragmenty historycznego muru getta przy Siennej. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Mowa o murze, który znajduje się przy Siennej 53.

"Przedmiotowe obiekty stanowią materialne świadectwo opisanych wyżej wydarzeń i stanowią unikalną pamiątkę historyczną, bezcenną zarówno dla narodu żydowskiego, jak i polskiego. Są świadkami wspólnej tragicznej i trudnej historii, miejscem pielgrzymek rzeszy ocalałych z zagłady, jak i ich rodzin i jako takie winny być bezwzględnie zachowane dla przyszłych pokoleń" – argumentuje Agnieszka Żukowska, rzeczniczka urzędu wojewódzkiego.

Mimo rygoru natychmiastowej wykonalności, decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Teren epidemiczny"

Mur to pozostałość po terenie getta z czasów II wojny światowej. "Wiosną 1940 roku podjęto decyzję o budowie wokół zamieszkałego w większości przez Żydów "terenu epidemicznego" murów, mających pełnić funkcję ochronną dla mieszkańców pozostałej części miasta. Prace budowlane przy ich wznoszeniu, realizowane przez Judenrat na polecenie Niemców, rozpoczęły się 1 kwietnia 1940 roku" – informuje urząd wojewódzki.

Oficjalnie getto ("dzielnica żydowska") w Warszawie zostało utworzone 2 października 1940 roku zarządzeniem gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. Mieli tam zamieszkać wszyscy Żydzi mieszkający w Warszawie lub przesiedleni do miasta.

Jak przypomina urząd konserwatorski, ostateczną likwidację warszawskiego getta zaplanowano na 19 kwietnia 1943 roku, kiedy to oddziały niemieckie dowodzone przez szefa warszawskiej SS i policji płk. Ferdinanda von Sammern-Frankenegga wkroczyły na teren dzielnicy. W odpowiedzi na niemiecką akcję wybuchło powstanie żydowskie. 8 maja 1943 roku w otoczonym przez Niemców i Ukraińców bunkrze przy ul. Miłej zginął dowódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z około 120 powstańcami.

ran//ec