Eurowybory 2014. Głosuj w Warszawie albo na majówce

Warszawa

Parlament EuropejskiNa wybory do PE pójdziemy 25 maja

W wyborach do europarlamentu można głosować nie tylko w miejscu stałego zamieszkania. Co musimy zrobić, jeśli chcemy zagłosować gdzie indziej? Sprawdź miniporadnik.

Dla niezameldowanych w Warszawie

"Wyborcy przebywający czasowo na terenie m.st. Warszawy oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców m.st. Warszawy" – informuje stołeczny ratusz.Żeby to zrobić, trzeba w urzędzie złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców.

- Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania - zastrzegają urzędnicy. W TYCH MIEJSCACH PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI

To rozwiązanie przewidziano dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla osób bezdomnych.

Weekend za miastem

A co z tymi, którzy chcą na przykład wyjechać z Warszawy na weekend majowy, w czasie którego wypadają wybory?

Do 23 maja w swoim urzędzie gminy można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim.

Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów, po okazaniu zaświadczenia, będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

13 okręgów

Wybory do europarlamentu odbędą się w niedzielę 25 maja. Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, z których w wyborach bezpośrednich wybierać będziemy europosłów. Warszawa z ośmioma powiatami woj. mazowieckiego to okręg nr 4.

W wyborach do PE Polska podzielona jest na 13 okręgów
tvn24.pl

Jak głosować?

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 rok życia (najpóźniej w dniu wyborów) i nie został pozbawiony praw publicznych i wyborczych.

By oddać ważny głos, zagłosować należy wyłącznie na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie głosowania znak "x" w kratce obok tylko jednego kandydata z tej listy.Postawienie znaku "x" w kratce obok kilku nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYBORACH DO EUROPARLAMENTU W RAPORCIE TVN24.PL tvn24.pl/ran/mz

Wzór karty do głosowania
-