Dyrektor Łazienek Królewskich o zwolnieniu: to sprawa polityczna

Warszawa

TVN24Tadeusz Zielniewicz został odwołany przez ministra Piotra Glińskiego

"Moje odwołanie jest sprawą polityczną, nie ma do tego podstaw merytorycznych i formalnych" - przekonuje Tadeusz Zielniewicz odwołany we wtorek przez ministra kultury z funkcji dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

We wtorkowym komunikacie MKiDN podano, że odwołanie Zielniewicza nastąpiło m.in. w związku z "wyrokami za stosowanie w Muzeum praktyk mobbingowych". Zielniewicza zdymisjonowano po zasięgnięciu opinii związku zawodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

CZYTAJ WIĘCEJ O ZWOLNIENIU DYREKTORA ŁAZIENEK

"Bez merytorycznych podstaw"

"Odwołanie mnie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jest sprawą polityczną" - napisał Zielniewicz w przesłanym we wtorek oświadczeniu. Przypomniał, że na funkcję dyrektora Muzeum został powołany w 2010 roku przez ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego na okres 5 lat. W 2015 roku minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska przedłużyła jego umowę na kolejne 7 lat, czyli do 2022 roku.

"Nie ma podstaw merytorycznych i formalnych do mojego odwołania. Obowiązujące prawo ogranicza możliwość rozwiązania terminowej umowy o zarządzaniu instytucją kultury do czterech powszechnie znanych powodów. Żaden z nich nie wystąpił" - napisał Zielniewicz. W jego ocenie minister kultury "ucieka się do stawiania takich zarzutów, by zachować pozory legalizmu i naprędce uzasadnić tę decyzję".

116 podwyżek

Zielniewicz przypomniał, że 9 lutego Rada Muzeum zwróciła się do ministra kultury z apelem o odstąpienie od procedury jego odwołania, apel Rady Muzeum poparli kierownicy placówki. Jak napisał w oświadczeniu, negatywnie zamiar jego odwołania zaopiniowały także Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Minister Gliński - podał Zielniewicz - "nie uwzględnił jednak tych opinii i apeli, natomiast uznał stanowisko kilku działaczy komisji zakładowej Solidarności, domagających się wyrzucenia dyrektora i zmiany kierownictwa Muzeum". Zielniewicz przypomniał, że w latach 2011-2012 przeprowadził w Łazienkach Królewskich reorganizację, w wyniku której zmniejszono zatrudnienie, co pozwoliło podnieść 116 pracownikom wynagrodzenie. "Restrukturyzacja ta odbyła się za zgodą i przy współpracy związków zawodowych" - podkreślił. Zaznaczył też, że ubiegłym roku Muzeum otrzymało 6 nagród, w tym Sybillę - nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz nominację do Europejskiej Nagrody Muzealnej, a w latach 2011-2016 Muzeum z powodzeniem zrealizowało i rozliczyło szeroki program konserwacji i rewitalizacji o wartości ponad 130 mln złotych. Podkreślał, że frekwencja na wystawach oraz wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez placówkę jest rekordowa; wzrosła także frekwencja biletowa - ze 115 tysięcy osób w 2010 r. do 312 tysięcy osób w 2016 r. "Łazienki Królewskie są nowocześnie zarządzanym i sprawnie działającym Muzeum" - napisał, zaznaczając, że "zdaniem Rady Łazienek Królewskich rok 2016 był najlepszym w działalności Muzeum".

Dyrektor od 2010

Tadeusz Zielniewicz, historyk sztuki, konserwator zabytków, był dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie od 16 lipca 2010 r. W 2015 r. ówczesna minister kultury Małgorzata Omilanowska przedłużyła mu umowę o siedem lat.

W latach 1982-87 Zielniewicz był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Lublinie, a od 1987 do 1995 r. generalnym konserwatorem zabytków w Ministerstwie Kultury. W latach 1995-97 pełnił funkcję dyrektora stowarzyszenia Polska Rada Biznesu. Był ekspertem Sejmowej Komisji Kultury. W 1997 r. został prezesem zarządu spółki Wejchert Investments. W latach 2005-07 był dyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a następnie - prezesem zarządu Wejchert Golf Club.Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). W 2011 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za udział w transformacji ustrojowej po 1989 r.

W 2015 roku do Łazienek Królewskich wróciło popierse Diany:

Popiersie Diany wróciło do Łazienek Królewskich
Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

PAP/kz/pm