Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Dyrektor chciał parkować na placu Zamkowym

Warszawa

Grzegorz Gołębiowski/wiki CC BY-SA 4.0, ShutterstockDyrektor Zamku Królewskiego, prof. Wojciech Fałkowski,

Dyrektor Zamku Królewskiego zwrócił się do prezydent Warszawy z prośbą o utworzenie miejsca parkingowego na placu Zamkowym. Nie znalazł zrozumienia we władzach Warszawy, które odmówiły.

Prośba profesora Wojciecha Fałkowskiego została przesłana do ratusza pod koniec listopada. Dotyczyła wyznaczenia miejsca postojowego przed zamkiem - dla dyrektora lub jego gościa.

- Chodziło o jedno, zastrzeżone miejsce parkingowe przed zamkiem, od strony tak zwanego dziedzińca trójkątnego, z którego można by było korzystać sporadycznie - precyzuje Izabela Witkowska-Martynowicz, kierowniczka biura prasowego Zamku Królewskiego. I wyjaśnia, że powodem prośby złożonej do ratusza są "potrzeby związane z realizowaniem statutowej działalności instytucji". Co to znaczy w praktyce?

- Zamek Królewski prowadzi szeroki zakres działalności. Jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, a także spotkań o charakterze państwowym, międzynarodowym czy dyplomatycznym - uzasadnia Witkowska-Martynowicz. - Choćby z powodu takich okoliczności ułatwiony dostęp do zamku dla jego reprezentacji lub gości wydaje się być uzasadniony - twierdzi.

Ratusz mówi "nie"

Propozycja Fałkowskiego spotkała się z odmową ratusza. Kontrargumentem urzędników było to, że zamek posiada dostęp do drogi publicznej (od Arkad Kubickiego). Powoływano się też na szczególną rangę Starego Miasta, które znajduje się na liście UNESCO.

"Stare Miasto jest dobrem narodowym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Żadna z instytucji mających swoje siedziby na takim obszarze nie posiada miejsc postojowych na wyłączność. Wyjątek stanowią koperty dla niepełnosprawnych" – odpowiedziała na początku stycznia Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Kaznowska zwróciła też uwagę na to, że Zamek Królewski co roku otrzymuje 11 przepustek uprawniających do wjazdu na Stare i Nowe Miasto oraz plac Zamkowy. Wskazuje też na miejsca postojowe przy Arkadach Kubickiego dla pracowników.

Jak poinformowała nas Izabela Witkowska-Martynowicz, dyrektor Zamku Królewskiego nie zamierza odwoływać się od decyzji władz stolicy.

Organizacja ruchu

Tereny Starego i Nowego Miasta oraz placu Zamkowego są strefą objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem. W przypadku wszystkich trzech lokalizacji zakaz ruchu nie obowiązuje pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut (w godzinach 6.30-11.30) oraz pojazdów z przepustkami typu I (dla ekip budowlanych) lub typu B (dla mieszkańca).

Zarządzenie precyzuje też warunki postoju. Zakaz nie dotyczy wyłącznie z przepustką I. Mieszkańcy mogą zatrzymać się na nie dłużej niż trzy minuty.

Zobacz, jak będą wyglądały ogrody Zamku Królewskiego:

To ostatni etap prac odbudowy zamku TVN24
wideo 2/4

kk/b